Aiheet
Liikenne ja matkailu

Tieliikenteen kokonaissuorite laski 0,5 %vuonna 2021

tiedote | Tietilasto 2021

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 Suomen tieliikenteessä ajettujen kilometrien kokonaismäärä oli 48,3 miljardia kilometriä. Tämä on puoli prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Tieliikenteen määrä kasvoi maanteillä 2 % ja väheni kaduilla ja yksityisteillä 7 %.

Keskeisiä poimintoja

 • Suomen tieliikenteessä ajettujen kilometrien kokonaismäärä oli 48,3 miljardia kilometriä vuonna 2021. Tämä on puolen prosentin lasku edelliseen vuoteen verrattuna.
 • Vuonna 2021 henkilöautojen liikennesuorite oli 38,8 miljardia ajoneuvokilometriä ja laski 0,8 %.
 • Vuonna 2021 kuorma-autojen liikennesuorite oli 3,3 miljardia ajoneuvokilometriä ja kasvoi 1 %.
 • Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli maanteitä yhteensä 77 906 kilometriä. Tämä on 2 kilometriä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Kokonaisliikennesuorite

Vuonna 2021 liikennesuorite eli autojen yhteenlaskettu kilometrimäärä oli 48,3 miljardia kilometriä. Se on pieni lasku edeltävään vuoteen, jolloin liikennesuorite oli 48,5 miljardia kilometriä.

Liikennesuoritteissa kasvua vuoteen 2020 oli tavaraliikenteessä, jossa pakettiautojen liikennesuorite kasvoi 2 % 5,8 miljardiin ajoneuvokilometriin ja kuorma-autojen liikennesuorite prosentin 3,3 miljardiin ajoneuvokilometriin.

Lasku vuoteen 2020 verrattuna johtui henkilöliikenteestä, jossa henkilöautojen liikennesuorite laski 0,8 % 38,8 miljardiin ajoneuvokilometriin. Linja-autoissa laskua edelliseen vuoteen oli 12 % ja liikennesuorite putosi 461 miljoonaan kilometriin.

Maanteiden pituus ja infrastruktuuri

Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli maanteitä yhteensä 77 906 kilometriä. Tämä on 2 kilometriä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Maanteiden pituus kehittyi maltillisesti prosentin kymmenyksiä kaikilla tieluokilla. Tiepäällysteittäin sorateiden pituus on pysynyt ennallaan, kasvaen 2 kilometriä. Tilastovuonna öljysoran ja vastaavan tien määrä laski 457 kilometriä eli 1,6 %. Tavallisen asfalttibetonin, eli kestopäällysteen pituus kasvoi 452 kilometriä eli 2 %.

Suomen maanteistä 12 854 kilometriä oli valaistuja vuonna 2021. Tämä on pieni 28 kilometrin lasku vuoteen 2020.

Nopeusrajoituksittain maanteiden pituuksissa kasvua oli matalilla nopeusalueilla. Alle 80 km/h alueilla tiepituudet kasvoivat prosentin, kun 80 km/h ja sitä nopeammilla alueilla tiepituudet laskivat pari prosentin kymmenystä.

Varsinaisten siltojen määrä Suomen maanteillä laski viidellä vuodesta 2020. Varsinaisten siltojen lukumäärä nousi valtateillä prosentin ja muu maantie -tieluokkaan kuuluvilla teillä 3 %. Varsinaisten siltojen lukumäärä laski kantateillä 2 %, seututeillä 2 % ja yhdysteillä 0,2 %.

Ylläpidon osalta Suomen teillä tehtiin päällystetöitä 27 % vuotta 2020 vähemmän. Tämä on lähes tuhannen kilometrin lasku 2 696 kilometriin. Suurin absoluuttinen pudotus oli Varsinais-Suomen liikenteen ELY-keskuksen alueella, jossa korjaustöitä tehtiin 243 kilometriä vähemmän. Suurin suhteellinen pudotus oli 54 %, Kaakkois-Suomen liikenteen ELY-keskuksen alueella. Suoritettujen päällystetöiden määrä oli Kaakkois-Suomen liikenteen ELY-keskuksen alueella 122 kilometriä pienempi edelliseen vuoteen verrattuna.

Suorite maanteillä

Maanteiden liikennesuorite vuonna 2021 kasvoi edelliseen vuoteen 2 % eli 623 miljoonaa ajoneuvokilometriä. Suorite kasvoi kaikissa maakunnissa, ja suurinta kasvu oli suhteellisesti Lapissa (3,5 %) ja Päijät-Hämeessä (3 %). Suurin absoluuttinen kasvu oli Pohjois-Pohjanmaalla 94 miljoonaa ajoneuvokilometriä ja Uudellamaalla 72 miljoonaa ajoneuvokilometriä.

Nopeusrajoituksittain tarkasteltuna liikennesuoritteet kasvoivat nopeammilla rajoitusalueilla. Nopeusrajoitusalueilla 80 km/h ja sen ylittävillä tiealueilla liikennesuorite kasvoi 3 % eli 759 miljoonaa ajoneuvokilometriä. Hitaammilla 70 km/h ja sen alittavilla tiealueilla suorite laski 2 %, 134 miljoonaa ajoneuvokilometriä.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Tieluokka
 • Ajoneuvoluokka
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ajoneuvoluokka
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tieluokka
 • Alue
 • Päällyste
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • ELY-keskus
 • Nopeusrajoitus
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Päällyste
 • ELY-keskus
 • Liikennemääräluokka
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Päällyste
 • ELY-keskus
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tieluokka
 • Tien leveys
 • ELY-keskus
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Päällyste
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • ELY-keskus
 • Tieluokka
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Siltatyyppi
 • Tieluokka
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tieluokka
 • ELY-keskus
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • ELY-keskus
 • Tieluokka
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tieluokka
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tieluokka
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tieluokka
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Siltatyyppi
 • Tieluokka
 • ELY-keskus
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
liikenne.matkailu@stat.fi
Ville Keränen
yliaktuaari
029 551 3609
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.