Ämnen
Transport och turism

Det totala trafikarbetet i vägtrafiken sjönk med 0,5 procent år 2021

meddelande | Vägstatistik 2021

Det totala antalet körda kilometer i vägtrafiken i Finland uppgick till 48,3 miljarder kilometer år 2021. Detta är en minskning med en halv procent från året innan. Vägtrafiken ökade på landsvägarna med 2 procent och minskade på gator och enskilda vägar med 7 procent.

Viktiga punkter

 • Det totala antalet körda kilometer i vägtrafiken i Finland uppgick till 48,3 miljarder kilometer år 2021. Detta är en minskning med en halv procent från året innan.
 • År 2021 var det totala antalet kilometer med personbilar 38,8 miljarder kilometer. Detta är en minskning med 0,8 procent från året innan.
 • År 2021 var det totala antalet kilometer med lastbilar 3,3 miljarder kilometer. Detta är en ökning med en procent från året innan.
 • I slutet av år 2021 landsvägarnas längd i Finland var 77 906 kilometer. Detta är en minskning med två kilometer från året innan.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Vägklass
 • Fordonsklass
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Fordonsklass
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Vägklass
 • Område
 • Beläggning
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • NTM-central
 • Hastighetsbegränsning
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Beläggning
 • NTM-central
 • Fördelning enligt trafikmängd
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Beläggning
 • NTM-central
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Vägklass
 • Vägbredd
 • NTM-central
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Beläggning
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • NTM-central
 • Vägklass
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av bro
 • Vägklass
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Vägklass
 • NTM-central
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • NTM-central
 • Vägklass
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Vägklass
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Vägklass
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Vägklass
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av bro
 • Vägklass
 • NTM-central
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ville Keränen
överaktuarie
029 551 3609
Ansvarig avdelningschef