Aiheet
Yritykset

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo oli noin 93 miljardia euroa vuonna 2021

tiedote | Teollisuustuotanto 2021

Korjaus

Teollisuustuotantotilastossa korjattu tietokantataulukoita
Lue lisää korjauksesta

Muutos

Tilastovuodesta 2021 alkaen on teollisuustuotantotilastossa eritelty myyty oma tuotanto ja muille tuotettu alihankintatuotanto.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen teollisuustuotantotilaston mukaan teollisuuden myydyn tuotannon arvo vuonna 2021 oli noin 92,8 miljardia euroa. Myydyn tuotannon kokonaisarvosta metalliteollisuuden tuotteiden osuus oli noin 44 % eli 40,8 miljardia euroa. Metsäteollisuuden tuotteiden osuus myydyn tuotannon koko arvosta oli 20 %, kemianteollisuuden tuotteiden 19 % ja elintarvikkeiden 10 %.

Pääkohdat

  • Teollisuuden myydyn tuotannon arvo oli noin 93 miljardia euroa.
  • Metalliteollisuuden osuus myydystä tuotannosta oli 44 %, metsäteollisuuden 20 % ja
    kemianteollisuuden 19 %.
  • Alihankintatuotannosta saadut palkkiot olivat yhteensä noin 2,4 miljardia euroa.

Tilastovuodesta 2021 alkaen teollisuustuotantotilastossa on eriytetty alihankintatuotanto omasta myydystä tuotannosta. Teollisuusyritykset ovat ilmoittaneet erikseen muille yrityksille tuotettujen hyödykkeiden lukumäärän ja tästä saadun palkkion määrän. Tästä syystä tilaston luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisiin vuosiin.

Alihankintatuotannosta saadut palkkiot olivat yhteensä noin 2,4 miljardia euroa vuonna 2021. Ilmoitetut palkkiot olivat ainoastaan noin 3 % verrattuna myydyn oman tuotannon arvoon.

Alihankintatuotantoa eniten metalliteollisuudessa

Alihankintatuotanto on painottunut voimakkaasti teollisuuden kahdelle suurimmalle toimialalle. Metalliteollisuuden alihankintapalkkiot olivat vuonna 2021 yhteensä noin 1,8 miljardia euroa, joka vastaa 74 % palkkioiden kokonaismäärästä. Seuraavaksi suurin toimiala oli kemianteollisuus 368 miljoonalla eurolla. Nämä toimialat kattavat yhteensä 90 % alihankinnan kokonaismäärästä.

Kun tarkastellaan alihankintatuotantoa tarkimmalla tasolla nähdään, että tuotanto keskittyi hyvin samantyyppisiin tuotteisiin: koneistuspalvelut ja metallien työstö. Tuoteluokituksen 4-numerotasolla näiden kahden tuoteluokan alihankintapalkkioiden määrä nousi yli 721 miljoonan euron. Nämä kaksi tuoteluokkaa vastaavat yhtä neljännestä koko alihankintatuotannon kokonaisarvosta.

Teollisuustuotantotilastoon sisältyy toimialat B: kaivostoiminta ja louhinta sekä C: teollisuus. Tarkimman tason hyödykekohtaiset arvo- ja määrätiedot myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätiedot kokonaistuotannosta on julkaistu Statfin-tietokannassa.

Muutos

Tilastovuodesta 2021 alkaen on teollisuustuotantotilastossa eritelty myyty oma tuotanto ja muille tuotettu alihankintatuotanto.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • CPA-koodi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
hyodyke.tilastot@stat.fi
Johannes Kolu
yliaktuaari
029 551 3686
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.