Teollisuustuotantotilaston sisältö laajenee

Tilastovuodesta 2021 alkaen on teollisuustuotantotilastossa eritelty myyty oma tuotanto ja muille tuotettu alihankintatuotanto. Tilastovuonna 2020 ja tätä ennen myydyn oman tuotannon arvoon on sisältynyt myös alihankintatuotanto. Tällöin alihankintatuotannon arvo on ollut arvio tuotannon markkina-arvosta. Tilastovuodesta 2021 alkaen alihankintatuotannon arvo on raportoitu tuotannosta saadun todellisen palkkion mukaisesti. Koska myydyn tuotannon arvon määritelmä muuttuu oleellisesti, on teollisuustuotannolle perustettu uusi aikasarja
vuodesta 2021 alkaen.

Tilastovuodesta 2021 eteenpäin tuotannon määräät ovat eritelty oman tuotannon ja alihankintatuotannon määriksi. Näiden muuttujien summa on kuitenkin vertailukelpoinen edellisten vuosien määriin.

Muutos johtuu uuden EU:n yritystilastoasetuksen vaatimuksista.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.