Aiheet
Kansantalous

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat laskivat vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä

katsaus | Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2022, 1. vuosineljännes

Muutos

Tilastovuosille 2000-2021 julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain, julkisyhteisöjen rahoitustilinpito ja kansantalouden rahoitustilinpito -tilastoissa poikkeuksellinen revisio 28.6.2022 julkistuksissa. Syynä ARA-lainojen käsittelyyn tehty menetelmämuutos, joka korotti valtionhallinnon ja paikallishallinnon pitkäaikaisten lainojen tasoa merkittävästi koko aikasarjan osalta sekä velka- että saamispuolelta.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 170,5 miljardia euroa vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat vähentyivät 11,5 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Vähentyminen johtui erityisesti valtionhallinnon ja työeläkelaitosten hallussapitotappioista.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 170,5 miljardia euroa vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat vähentyivät 11,5 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä.

Valtionhallintosektorin nettorahoitusvarat vähenivät edellisestä neljänneksestä 7,6 miljardia euroa ja olivat 72,0 miljardia euroa negatiiviset neljänneksen lopussa. Varojen määrä laski kokonaisuudessaan 8,2 miljardia euroa. Osakkeiden ja osuuksien saamisten kanta oli 10,9 miljardia euroa pienempi kuin edellisen neljänneksen lopussa. Velat vähenivät edellisestä neljänneksestä 0,7 miljardia euroa.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat kasvoivat 2,8 miljardia euroa ja olivat neljänneksen lopussa 3,7 miljardia euroa negatiiviset.

Menetelmämuutos ARA-lainojen käsittelyyn

ARA-lainojen käsittelyyn tehty menetelmämuutos korotti valtionhallinnon ja paikallishallinnon pitkäaikaisten lainojen tasoa merkittävästi koko aikasarjan osalta sekä velka- että saamispuolelta, joten korjauksella ei ollut vaikutusta nettorahoitusvaroihin.

Sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat laskivat

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 244,4 miljardia euroa positiiviset. Laskua työeläkelaitosten nettorahoitusvaroihin kertyi yhteensä 6,5 miljardia euroa edelliseen neljännekseen nähden. Hallussapitotappiot olivat osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien osalta 5,4 miljardia euroa ja niitä työeläkelaitokset lisäsivät nettomääräisesti 1,6 miljardin euron edestä.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat olivat 1,8 miljardia euroa positiiviset neljännen neljänneksen lopussa. Niiden nettorahoitusvarat olivat 0,2 miljardia euroa pienemmät kuin edellisen neljänneksen lopussa.

Muutos

Tilastovuosille 2000-2021 julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain, julkisyhteisöjen rahoitustilinpito ja kansantalouden rahoitustilinpito -tilastoissa poikkeuksellinen revisio 28.6.2022 julkistuksissa. Syynä ARA-lainojen käsittelyyn tehty menetelmämuutos, joka korotti valtionhallinnon ja paikallishallinnon pitkäaikaisten lainojen tasoa merkittävästi koko aikasarjan osalta sekä velka- että saamispuolelta.
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
28.06.2022

Työeläkelaitosten hallussapitämät osakkeet ja osuudet

28.06.2022

Valtionhallinnon rahoitusvarat

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
28.06.2022

Sektoreiden nettorahoitusvarojen tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Vara
  • Velallissektori
  • Sektori
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Olli-Pekka Aaltonen
yliaktuaari
029 551 3090
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.