Aiheet
Kansantalous

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat laskivat vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä

katsaus | Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2022, 3. vuosineljännes

Muutos

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito -tilasto lakkautetaan ja tilaston viimeinen oma erillinen julkistus on 21.12.2022. Jatkossa julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoa koskevat tiedot julkaistaan osana neljännesvuosittain julkaistavaa kansantalouden rahoitustilinpito -tilastoa.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 159,9 miljardia euroa vuoden 2022 kolmannen neljänneksen lopussa. Yhteensä julkisyhteisöillä nettorahoitusvarat vähentyivät 2,7 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat laskivat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 159,9 miljardia euroa vuoden 2022 kolmannen neljänneksen lopussa. Yhteensä julkisyhteisöillä nettorahoitusvarat vähentyivät 2,7 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä.

Valtionhallintosektorin nettorahoitusvarat kasvoivat edellisestä neljänneksestä 1,7 miljardia euroa ja olivat 69,2 miljardia euroa negatiiviset neljänneksen lopussa. Varat laskivat kokonaisuudessaan 2,4 miljardia euroa. Osakkeiden ja osuuksien arvo oli 2,2 miljardia euroa pienempi kuin edellisen neljänneksen lopussa. Velat vähenivät edellisestä neljänneksestä kokonaisuudessaan 4,1 miljardia euroa. Valtionhallinnon liikkeeseen laskemien velkapaperien arvonmuutos oli 6,0 miljardia euroa negatiivinen neljänneksen aikana ja nettomääräisesti valtionhallinto vähensi velkapapereita 0,1 miljardin euron edestä.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat laskivat 1,4 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa 3,8 miljardia euroa negatiiviset.

Sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat laskivat

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 231,6 miljardia euroa positiiviset. Laskua työeläkelaitosten nettorahoitusvaroihin kertyi yhteensä 2,6 miljardia euroa edelliseen neljännekseen nähden. Työeläkelaitokset vähensivät osakkeita ja sijoitusrahasto-osuuksia nettomääräisesti 2,3 miljardin euron edestä ja hallussapitovoittoja niistä kertyi 0,6 miljardia euroa. Velkapaperisaamisia työeläkelaitokset vähensivät miljardin euron edestä ja hallussapitotappiota niistä kertyi 0,4 miljardia euroa. Johdannaiskaupankäyntiin liittyvien annettujen käteisvakuuksien, jotka kirjataan lyhytaikaisiksi lainasaamisiksi, kanta kasvoi neljänneksen aikana 1,6 miljardilla eurolla 3,3 miljardiin euroon. Talletukset vähenivät 1,5 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat olivat 1,3 miljardia euroa positiiviset neljännen neljänneksen lopussa. Niiden nettorahoitusvarat olivat 0,3 miljardia euroa pienemmät kuin edellisen neljänneksen lopussa.

Muutos

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito -tilasto lakkautetaan ja tilaston viimeinen oma erillinen julkistus on 21.12.2022. Jatkossa julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoa koskevat tiedot julkaistaan osana neljännesvuosittain julkaistavaa kansantalouden rahoitustilinpito -tilastoa.
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
21.12.2022

Työeläkelaitosten hallussapitämät osakkeet ja osuudet 2005Q4-2022Q3

21.12.2022

Valtionhallinnon rahoitusvarat 2005Q4-2022Q3

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
21.12.2022

Sektoreiden nettorahoitusvarojen tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Vara
  • Velallissektori
  • Sektori
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Olli-Pekka Aaltonen
yliaktuaari
029 551 3090
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.