Aiheet
Yritykset

Tuotanto elpyi kaikissa maakunnissa vuonna 2021

tiedote | Alueellinen yritystoimintatilasto 2021

Muutos

Yritysten rakennetilastoissa tehdään syksyllä 2022 uudistuksia, jotka aiheuttavat aikasarjakatkoksen vuosien 2020–2021 välille. 
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 maassamme toimi 410 997 toimipaikkaa, joiden yhteenlaskettu tuotannon bruttoarvo oli 352 miljardia euroa. Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta tuotannon arvo kasvoi kaikissa maakunnissa edellisvuodesta. Tuotannon arvo kasvoi yhteensä 34 miljardia euroa eli 10,7 % vuoteen 2020 verrattuna. Tuotannon kasvuun vaikutti voimakkaimmin teollisuuden (TOL BCDE) ja kaupan (TOL G) toimialojen kehitys.

Keskeisiä poimintoja

 • Suomessa toimi 410 997 toimipaikkaa vuonna 2021.
 • ⁠Toimipaikkojen yhteenlaskettu tuotannon bruttoarvo oli 352 miljardia euroa ja tuotantokulujen vähentämisen jälkeen jalostusarvoa toimipaikoille jäi 124 miljardia euroa.
 • ⁠Tuotanto kasvoi suhteellisesti eniten Lapissa ja Pohjanmaalla.
 • ⁠Tuotanto kasvoi voimakkaimmin teollisuuden ja kaupan aloilla.

Tuotannon bruttoarvo kasvoi voimakkaimmin Pohjanmaalla ja Lapissa

Toimipaikkojen tuotannon bruttoarvon suotuisaan kehitykseen vaikutti toisaalta koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vuotta aiemmin, mutta myös korona-ajan jälkeinen kysynnän elpyminen edisti vuoden 2021 tuotannon kehitystä.

Tuotanto kasvoi suhteellisesti eniten Lapin ja Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaalla toimipaikkojen tuotanto kasvoi erityisesti rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Teollisuudessa tuotanto kasvoi voimakkaasti toimialalla D Sähkön tuotanto, siirto ja jakelu. Toimialan kasvuun vaikutti osaltaan kaasun ja sähkön hintojen nousu. Toimialan tuotanto kasvoi lähes kolmanneksen (29,5 %) edellisvuodesta. Lapin maakunnassa toimipaikkojen tuotanto kasvoi teollisuuden lisäksi kaupan alalla. Erityisesti tukkukaupan tuotannon kasvu oli voimakasta ja Lapissa tukkukaupan tuotannon bruttoarvo oli 46 % suurempi kuin edellisvuonna.

Tuotannon bruttoarvosta jäi toimintakulujen vähentämisen jälkeen jalostusarvoa toimipaikoille yhteensä 124 miljardia euroa. Jalostusarvo kasvoi 10 miljardia edellisvuodesta eli 8,8 %. Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä.

Teollisuus liikevaihdon kasvumoottorina vuonna 2021

Koko maassa vuonna 2021 toimineissa 410 997 toimipaikoissa kertyi liikevaihtoa 471 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi yhteensä 44 miljardia euroa eli 10,3 % vuoteen 2020 verrattuna. Liikevaihto kasvoi kaikissa maakunnissa edellisvuodesta. Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maakunnat olivat Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

⁠Päätoimialoista liikevaihto kasvoi voimakkaimmin teollisuuden toimialoilla. Teollisuuden (TOL BCDE) liikevaihto kasvoi kaikissa maakunnissa yhteensä 15,2 % edellisvuoteen verrattuna. toimialan sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (TOL D) toimipaikoissa liikevaihtoa kertyi yhteensä 18 miljardia euroa, mikä on 39 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Toimialan kasvuun vaikutti osaltaan kaasun ja sähkön hintojen nousu.

Muutos

Yritysten rakennetilastoissa tehdään syksyllä 2022 uudistuksia, jotka aiheuttavat aikasarjakatkoksen vuosien 2020–2021 välille. 
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Henkilöstön suuruusluokka
  • Toimiala (TOL 2008)
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Liikevaihdon suuruusluokka
  • Toimiala (TOL 2008)
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Maakunta
  • Toimiala (TOL 2008)
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Toimiala (TOL 2008)
   • Henkilöstön suuruusluokka
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Toimiala (TOL 2008)
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Julkisyhteisötyyppi
   • Toimiala (TOL 2008)
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Julkisyhteisötyyppi
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:

   Tulevat julkaisut

   Taustatiedot

   Dokumentaatio
   Viittausohje

   Tilaston asiantuntijat

   Tiedustelut ensisijaisesti
   Palvelusähköposti
   rakenne.tilastot@stat.fi
   Mira Kuussaari
   yliaktuaari
   029 551 3538
   Muut asiantuntijat
   Vastaava osastopäällikkö

   Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

   Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.