Rakennetilastoissa aikasarjakatkoksen aiheuttavia muutoksia tilastovuodesta 2021 alkaen

Yritysten rakennetilastoissa tehdään syksyllä 2022 uudistuksia, jotka aiheuttavat aikasarjakatkoksen vuosien 2020–2021 välille. Yritysten rakennetilastot kattavat Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston, Alueellisen yritystoimintatilaston sekä Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa tilaston.

Tilastovuodesta 2021 alkaen tilaston henkilöstömäärä- ja palkkasummatiedot on laskettu uudella menetelmällä uutta tulorekisterin aineistoa käyttäen. Henkilöstömäärät ja palkkasummat eivät uudistuksen vuoksi ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin verrattuna. Uudistus laskee henkilöstömääriä noin 136 000 henkilöllä (9,0 %), kun taas palkkasumma kasvaa noin 66 miljoonalla eurolla (0,1 %) vuoden 2020 tiedoilla laskettuna.

Tilastoon otetaan tilastovuodesta 2021 alkaen mukaan Verohallinnon arvioverottamien yritysten estimoidut tuloslaskelmatiedot. Aiemmin näiden yritysten tuloslaskelmat eivät ole olleet tilastossa mukana. Muutos lisää tilastossa olevan liikevaihdon määrää yhteensä noin 700 miljoonalla eurolla vuoden 2020 tiedoilla laskettuna.

Tilastosta on tilastovuodesta 2021 alkaen poistettu suurimmilta yksiköiltä ulkomailla sijaitsevien sivuliikkeiden tiedot. Muutos aiheuttaa aikasarjakatkoksen osalle toimialoista aiempiin vuosiin verrattuna.

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon julkaistiin uusi tietokantaulukko

 Uutena tietokantataulukkona julkaistaan 13vh Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston
tietojen tarkentuminen  Uudessa taulukossa on ruotsin- ja englanninkieliset käännökset.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.