Struktur- och bokslutsstatistik över företag: Förändringar från och med statistikåret 2021 som orsakar avbrott i tidsserien i företagens strukturstatistiker

Ändringsdatum:

I strukturstatistiker över företag genomförs hösten 2022 revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021. Structurstatistiker över företag innefattar Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistik över regional företagsverksamhet och Utländska dotterbolag i Finland statistiken.

Fr.o.m. statistikåret 2021 har uppgifterna om antalet anställda och lönesumman i statistiken beräknats med en ny metod genom att man använt det nya inkomstregistermaterialet. På grund av revideringen är antalet anställda och lönesummorna inte helt jämförbara med tidigare år. Revideringen minskar antalet anställda med omkring 136 000 personer (9,0 %) och lönesumman med omkring 66 miljoner euro (0,1 %) räknat på basis av uppgifterna för år 2020.

Fr.o.m. statistikåret 2021 inkluderas i statistiken estimerade resultaträkningsuppgifter om företag som skatteförvaltningen beskattat enligt uppskattning. Tidigare har dessa företags resultaträkningar inte ingått i statistiken. Ändringen ökar omsättningen som anges i statistiken med sammanlagt omkring 700 miljoner euro, räknat på basis av uppgifterna för år 2020.

Fr.o.m. statistikåret 2021 har uppgifterna om filialer utomlands raderats när det gäller de största enheterna. För en del av näringsgrenarna orsakar ändringen ett avbrott i tidsserien jämfört med tidigare år.

En ny databastabellen har publicerats inom Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Den nya databastabellen kommer att publiceras 13vh Revideringar i struktur- och
bokslutsstatistik över företag. Den nya tabellen har översättning på svenska
och engelska.