Aiheet
Yritykset

Yritysten henkilöstön määrä oli 1,4 miljoonaa vuonna 2021

tiedote | Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2021

Muutos

Yritysten rakennetilastoissa tehdään syksyllä 2022 uudistuksia, jotka aiheuttavat aikasarjakatkoksen vuosien 2020–2021 välille. 
Lue lisää muutoksesta

Muutos

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon lisätään tilastovuodesta 2021 alkaen rahoitus- ja vakuutusalan (TOL K) liikevaihto- ja jalostusarvotiedot.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan yritysten yhteenlaskettu henkilöstön määrä vuonna 2021 oli 1,4 miljoonaa kokoaikaiseksi muunnettuna. Henkilöstömäärien laskentatapaa on muutettu vuoden 2021 tiedoista lähtien, joten luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna. Henkilöstömäärällä mitattuna merkittävimmät toimialat vuonna 2021 olivat teollisuus (TOL C) ja kauppa (TOL G). Kaivostoiminnassa (TOL B) ja koulutuksessa (TOL P) yritysten yhteenlasketut henkilöstömäärät olivat toimialoista pienimmät.

Keskeisiä poimintoja

 • Yritysten yhteenlaskettu henkilöstön määrä vuonna 2021 oli 1,4 miljoonaa kokoaikaiseksi muunnettuna.
 • Henkilöstömäärältään suurimmat toimialat olivat teollisuus (TOL C) ja kauppa (TOL G).
 • Henkilöstömäärältään pienimmät toimialat olivat puolestaan kaivostoiminta (TOL B) sekä koulutus (TOL P).
 • Yritysten (TOL B-S, pl. K) kannattavuus käyttökateprosentilla mitattuna oli keskimäärin 9,7 % ja kokonaistulosprosentilla mitattuna 6,4 % vuonna 2021.
 • Tiedotteen luvut pohjautuvat yritysyksikön tason tietoihin.

Käyttökateprosentissa suuria eroja toimialojen välillä

Tilastokeskuksen mukaan yritysten (TOL B-S, pl. K) kannattavuus käyttökateprosentilla mitattuna oli keskimäärin 9,7 % vuonna 2021. Käyttökateprosentti on laskettu jokaiselle toimialatasolle jakamalla yritysten yhteenlaskettu käyttökate liiketoiminnan tuottojen summalla.

Vesi-, jäte-, kaivos- ja energia-aloilla (TOL E, B ja D) sekä informaation ja viestinnän toimialalla (TOL J) käyttökateprosentti oli selkeästi muita toimialoja vahvempi. Tähän vaikuttaa se, että käyttökatteeseen ei lasketa mukaan yritysten itse omistamien tuotantovälineiden kulukirjauksia, jotka kirjanpidossa on merkitty poistoihin. Toimialojen kannattavuutta ei tästä syystä pysty vertailemaan keskenään käyttökateprosenttia käyttäen. Mutta toimialoittaisia käyttökateprosentteja voi käyttää samalla toimialalla toimivien yritysten vertailuun. Käyttökatteen riittävyyttä arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon toimialan lisäksi myös yrityksen rahoituskulut, käyttöomaisuuden poistovaatimukset sekä voitonjakotavoite.

Kokonaistulosprosentti vahvin kaivos- ja energiateollisuudessa

Kokonaistulosprosentilla mitattuna yritysten (TOL B-S, pl. K) kannattavuus oli keskimäärin 6,4 % vuonna 2021. Kokonaistulosprosentti oli vahvin kaivostoiminnassa (TOL B), 18,3 %. Myös energiateollisuudessa (TOL D) kokonaistulosprosentti oli muita toimialoja selkeästi suurempi, 15,2 %. Heikoin kokonaistulosprosentti tarkastelluista toimialoista oli vuonna 2021 majoituksen ja ravitsemistoiminnan alalla (TOL I) sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa (TOL H), jossa molemmissa kokonaistulosprosentti jäi lähelle nollaa prosenttia.

Muutos

Yritysten rakennetilastoissa tehdään syksyllä 2022 uudistuksia, jotka aiheuttavat aikasarjakatkoksen vuosien 2020–2021 välille. 
Lue lisää muutoksesta

Muutos

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon lisätään tilastovuodesta 2021 alkaen rahoitus- ja vakuutusalan (TOL K) liikevaihto- ja jalostusarvotiedot.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Liikevaihdon suuruusluokka tuhansina euroina
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Henkilöstön suuruusluokka
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Oikeudellinen muoto
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Omistajatyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sektoriluokka
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Konserniin kuuluminen
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Liikevaihdon suuruusluokka tuhansina euroina
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Henkilöstön suuruusluokka
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Yrityksen oikeudellinen muoto
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot
Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rakenne.tilastot@stat.fi
Milka Suomalainen
yliaktuaari
029 551 3621
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.