Aiheet
EnergiaYritykset

Teollisuuden energiankäyttö kasvoi 3,6 % vuonna 2021

tiedote | Teollisuuden energiankäyttö 2021

Teollisuuden energiankäyttö kasvoi Tilastokeskuksen tietojen mukaan 3,6 % vuonna 2021. Teollisuus käytti energiaa 515 petajoulea (PJ). Vaikka käyttö kasvoikin, se oli edelleen pari prosenttia vähemmän kuin ennen koronaa. Sähkön kokonaiskäyttö kasvoi 3 %.

Pääkohdat

  • Teollisuuden energiankäyttö kasvoi 3,6 % vuonna 2021.
  • Sähkön kokonaiskäyttö kasvoi 3 %.

Teollisuus palautui koronavuodesta 2020

Teollisuustuotanto lähti elpymään poikkeuksellisesta koronavuodesta 2020. Talouden voimakkaat elvytystoimet sekä koronapandemian vaikutusten väheneminen lisäsivät kasvua kaikilla Suomen keskeisillä vientimarkkinoilla, mikä näkyi teollisuuden tilauksien kasvuna ja aktiviteetin lisääntymisenä. Vuonna 2021 teollisuustuotannon volyymi kasvoi edellisvuodesta lähes kaikilla päätoimialoilla. Energiaintensiivisistä toimialoista tämä näkyi erityisesti metsäteollisuudessa, joka on teollisuuden päätoimialoista suurin energiankäyttäjä. Myös metallien jalostuksessa kasvu oli merkittävää.

Siirtymä uusiutuviin polttoaineisiin etenee

Puupolttoaineet olivat edelleen merkittävin energialähde teollisuudessa. Sen käyttö on kasvanut lähes neljänneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2020 käyttö notkahti metsäteollisuuden tuotannon myötä, mutta palautui vuonna 2021 lähes koronaa edeltävälle tasolle. Vuosikymmenen aikana vastaavasti fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö on laskenut kolmanneksella. Sekä öljyn että turpeen kulutus teollisuudessa on puolittunut. Maakaasun käyttö on laskenut kolmanneksella vuosikymmenen aikana. Hiilen kulutus on sen sijaan pysynyt melko vakaana. Teollisuuden hiilestä (sisältäen kivihiilen, koksin ja hiilikaasut) käytetään 90 % metallien jalostuksessa, jossa sillä on keskeinen merkitys tuotantoprosesseissa.

Maakuntien erilaiset energiankäyttöprofiilit

Alueellisessa tarkastelussa Suomi näyttäytyy vahvasti erilaista teollista profiilia edustavina alueina. Kemianteollisuudessa Uusimaa on selvästi merkittävin maakunta, kun taas metallien jalostus näyttäytyy lähinnä Lapin ja länsirannikon luvuissa. Kaivannaisteollisuus sijaitsee pääosin väestöltään vähäisillä Lapin ja Kainuun alueilla, kun taas metsäteollisuus on vahvasti läsnä kaakon vesistöjen lähellä. Metsäteollisuus levittäytyy kuitenkin ensin mainittuja tasaisemmin ympäri Suomen.

Teollisuuden energiankäytön jakautumista voi tarkastella toimialoittain tai energialähteittäin liitteenä olevista kuvioista.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
02.11.2022

Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin 2020-2021

02.11.2022

Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain 2020-2021

02.11.2021

Teollisuuden energiankäyttö maakunnittain 2020-2021

02.11.2022

Sähkön kokonaiskäyttö teollisuusaloittain 2020-2021

02.11.2022

Teollisuuden sähkön kokonaiskäyttö maakunnittain 2020-2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Toimialaluokka
  • Energialähde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Maakunta
  • Toimialaluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Maakunta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
energia@stat.fi
Anssi Vuorio
yliaktuaari
029 551 3668
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.