Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoLiikenne ja matkailu

Biokaasun kysyntä kääntyi kasvuun viiden vuoden jälkeen

tiedote | Energian hankinta ja kulutus 2021

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan biokaasun kulutus kasvoi Suomessa 11 % vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Kasvun taustalla oli biokaasulaitosten määrän nousu sekä biokaasun ylijäämäpolton väheneminen. Yhteiskäsittely- sekä maatilalaitosten biokaasun tuotanto ja kulutus kasvoivat eniten.

Pääkohdat

  • Yhteiskäsittelylaitosten tuottama biokaasumäärä kasvoi 11 % ja kulutukseen toimitettu 19 %, ylijäämäpoltto väheni 32 %. Myös maatilalaitosten tuottama ja niiden kautta kulutukseen mennyt biokaasumäärä kasvoi puolitoistakertaiseksi edellisvuodesta.
  • Jätevedenpuhdistamoiden yhteydessä olevien biokaasulaitosten tuottama biokaasumäärä väheni 7 %, mutta niiden tuottaman kaasun kulutus nousi 3 % ylijäämäpolton pienentyessä 55 %.
  • Kaatopaikkakaasun talteenottolaitosten keräämä biokaasu väheni 7 % edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Biokaasu on uusiutuva energialähde ja se tuotetaan orgaanisista jäteraaka-aineista kuten biojätteistä, jätevesilietteistä, maatalouden sivuvirroista ja peltobiomassasta. Kaatopaikkalaitoksilla otetaan talteen kaatopaikkojen orgaanisen jätteen hajoamisessa muodostuvaa biokaasua.
  • Biokaasun osuus oli noin puoli prosenttia Suomen uusiutuvan energian kulutuksesta vuonna 2021.

Biokaasun tuotanto kasvoi 3 % edellisvuodesta

Biokaasun tuotanto kääntyi nousuun ensimmäistä kertaa vuoden 2017 jälkeen, kun Suomessa tuotetun biokaasun määrä vuonna 2021 oli 3 260 terajoulea (TJ) nousten täten 3 % vuoden takaisesta. Samanaikainen soihtu- eli ylijäämäpolton 35 %:n väheneminen nosti kulutetun biokaasun kokonaismäärän 2 925 TJ:een, mikä vastasi 11 %:n kasvua vuoden takaiseen määrään verrattuna.

Yhteiskäsittelylaitokset tuottivat 1 726 TJ:a biokaasua vuonna 2021 (11 %:n kasvu). Näissä laitoksissa ylijäämäpoltetun biokaasun määrä väheni 32 % ja niiden tuottamasta kaasusta kulutukseen toimitetun kaasun määrä kasvoi 19 %.

Jätevedenpuhdistamoiden tuottaman biokaasun määrä riippuu käsiteltävän jäteveden määrästä, jossa ei tyypillisesti tapahdu vuosittain suuria muutoksia. Jätevedenpuhdistamoiden tuottama biokaasumäärä onkin pysynyt hyvin tasaisena vuodesta 2017 saakka. Vuonna 2021 jätevedenpuhdistamoiden tuottama biokaasumäärä kuitenkin väheni 7 %.

Kaatopaikoilta talteen otetun biokaasun määrä väheni 7 % edellisvuodesta. Kaatopaikkabiokaasun määrän oletetaan vähenevän, koska orgaanista jätettä ei ole enää vuodesta 2016 alkaen saanut sijoittaa kaatopaikoille.

Maatilalaitosten tuottama ja niiden kautta kulutukseen toimitettu biokaasumäärä kasvoi puolitoistakertaiseksi edellisvuodesta. Tuotannon kasvua selittää edeltävinä vuosina toimintansa aloittaneiden uusien laitosten tuotannon käynnistyminen ja vakiintuminen.

Tilastokeskuksen aineisto sisältää tiedot Suomessa mädätysprosessin kautta reaktoreissa tuotetuista ja kaatopaikoilta talteen otetuista biokaasuista. Mukana ei ole termistä/synteettistä biokaasua, joka on tuotettu biomassasta esimerkiksi kaasuttamalla tai pyrolyysiä hyödyntämällä.

Ylijäämä- tai soihtupoltolla tarkoitetaan biokaasun hävittämistä polttaen. Tällä ehkäistään biokaasun sisältämän metaanin vapautumista ilmakehään, koska metaani on hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Laitostyyppi
  • Tuotanto/kulutus
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Enni Sanasvuori
yliaktuaari
029 551 3058
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.