Ämnen
EnergiMiljö och naturTransport och turism

Efterfrågan på biogas vände uppåt efter fem års nedgång

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade förbrukningen av biogas i Finland med 11 procent år 2021 jämfört med året innan. Ökningen berodde på ett växande antal biogasanläggningar samt på att nyttoanvändningen av producerad biogas ökade då facklingen minskade. Produktionen av biogas ökade mest vid samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar.

Stapeldiagram över förbrukningen av biogas efter anläggningstyp åren 2017–2021. Produktionen av biogas har minskat årligen fr.o.m. 2017, men år 2021 ökade förbrukningen av biogas med 11 procent. Mest ökade förbrukningen av biogas som producerats vid samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar.

Huvudpunkter

  • Den mängd biogas som samrötningsanläggningarna producerade ökade med 11 % och den mängd som levererades till förbrukning ökade med 19 %, medan facklingen minskade med 32 %. Även mängden biogas som producerades av gårdsanläggningar och gick till konsumtion ökade och var en och en halv gång så stor som året innan.
  • Den biogasmängd som biogasanläggningar i anslutning till avloppsreningsverk producerade minskade för sin del med 7 %, men förbrukningen av den gas som de producerade ökade med 3 % då facklingen minskade med 55 % år 2021.
  • Den biogas som insamlades av anläggningar för återvinning av gas från avstjälpningsplatser minskade med 7 % jämfört med året innan.
  • Biogas är en förnybar energikälla och produceras av organiska avfallsråvaror såsom bioavfall och avloppsslam från hushållen och industrin, sidoflöden från lantbruket och åkerbiomassa. Vid anläggningar i anslutning till avstjälpningsplatser återvinns biogas som uppkommer vid nedbrytning av organiskt avfall.
  • Biogasens andel av Finlands förbrukning av förnybar energi var ungefär en halv procent år 2021.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Anläggningstyp
  • Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (ton)
  • Produktion/Förbrukning
Uppdaterad:
22.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Enni Sanasvuori
överaktuarie
029 551 3058
Ansvarig avdelningschef