Aiheet
Kulttuuri, media ja ajankäyttö

Pandemia vaikutti kulttuurialojen opiskeluihin, työssäkäyntiin ja sijoittumiseen koulutuksen jälkeen

tiedote | Kulttuuri 2020

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 kulttuurialojen tutkintotavoitteisia opiskelijoita oli 36 276. Uusia opiskelijoita aloitti noin 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkintoja suoritettiin noin 7 % vähemmän kuin vuonna 2019, mikä johtui ammatillisten opintojen tutkintojen määrän yli viidenneksen vähenemisestä.

Keskeisiä poimintoja

 • Vuonna 2020  kulttuurialojen tutkintotavoitteisia opiskelijoita oli 36 276.
 • Kulttuurialojen opiskelijoiden määrä on laskenut vuodesta 2010 lähtien.
 • Ensimmäisenä pandemiavuonna kulttuurialojen tutkintoja suoritettiin entistä vähemmän ammatillisista opinnoista.
 • Kulttuurialojen opiskelijoiden työssäkäynti väheni.
 • Kulttuurialoilta valmistuneiden työllisyys heikkeni vuonna 2020 ja työttömyys kasvoi edellisvuodesta.

Kulttuurialojen opiskelijat 

Vuonna 2020 kulttuurialojen tutkintotavoitteisia opiskelijoita oli 36 276. Vuonna 2020 opiskelijoiden määrä laski lähes kolmellasadalla edellisvuodesta. Eniten, 259 opiskelijalla, laski yliopisto-opiskelijoiden määrä. Ammattikorkeakouluissa opiskelevien määrä kasvoi 149 opiskelijalla ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien määrä väheni 186 opiskelijalla. 

Opiskelijoiden määrä on laskenut vuodesta 2010 yli 12 %. Suurin pudotus on ollut ammattikorkeakoulutuksessa, jossa opiskelijoita oli viidennes vähemmän kuin vuonna 2010. Vuonna 2020 kulttuurialojen opiskelijoista naisia oli kaksi kolmannesta kaikista opiskelijoista.

Uusien opiskelijoiden määrä kasvoi

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti lisätä oppilaitosten opiskelupaikkoja vuosina 2020–
2023. Kulttuurialoilla aloittikin 10 081 uutta opiskelijaa vuonna 2020. Kasvua vuoteen 2019 nähden oli lähes 5 %. Ammatillisessa koulutuksessa aloitti 6 %, ammattikorkeakoulussa 4 % ja yliopisto-opetuksessa 2,4 % enemmän uusia opiskelijoita kuin vuonna 2019.  Useissa kulttuurialojen opinnoissa naisia on enemmistö, ja  myös vuonna 2020 oli naisia uusista opiskelijoista 68 %. 

Tutkintoja suoritettiin vuonna 2020 vähemmän kuin vuonna 2019

Vuonna 2020 kulttuurialojen tutkintoja suoritettiin 7 162, kun vuonna 2019 suoritettiin vielä yli 7 700 tutkintoa. Tutkintojen määrän väheneminen selittyy ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla, joiden opintojen kulkuun koronapandemia iski rajuimmin. Kun vuonna 2019 ammatillisten alojen tutkintoja suoritettiin 3 555, niin vuonna 2020 niitä suoritettiin vain 2 787. Ammattikorkeakoulujen tutkintoja suoritettiin 1 863, mikä oli vähän enemmän kuin vuonna 2019 ja yliopistotutkintoja 2502, mikä oli lähes saman verran kuin vuonna 2019. 

Opiskelijoiden työssäkäynti väheni 

Vuonna 2019 vielä yli 41 %:lla kulttuurialojen opiskelijoista oli voimassa oleva työsuhde tilastovuoden viimeisellä viikolla, vuonna 2020 vain runsaalla 35 % opiskelijoista. Koronavuonna 2020 opiskelijoiden työssäkäynti väheni myös kaikilla koulutusaloilla verrattuna vuoteen 2019, kun se vielä vuonna 2019 oli 51,2 %, oli se vuonna 2020 vain 46,5 %. Kaikilla koulutusaloilla opiskelijoiden työssäkäynti oli kuitenkin huomattavasti yleisempää kuin kulttuurin koulutusaloilla. Kulttuurialan opiskelijoiden työssäkäynti on myös aiempina vuosina ollut vähäisempää kuin kaikkien koulutusalojen opiskelijoilla.

Opiskelijoiden sijoittuminen työmarkkinoille opintojen jälkeen heikkeni

Vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen kulttuurialan tutkinnon suorittaneista oli päätoimisia työllisiä noin 45 %, kun edellisenä vuonna heitä oli noin neljä prosenttiyksikköä enemmän. Työllisiä opiskelijoita oli 13,6 %, 2 prosenttiyksikköä edellistä vuotta vähemmän. Päätoimisina opiskelijoina jatkoi 15,6 %. Työttömiä oli 18,2 %, yli neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019. Muita, esimerkiksi äitiysvapaalla tai asepalveluksessa olevia, oli 7,7 %

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutus
 • Koulutussektori
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusaste
 • Sukupuoli
 • Koulutusala
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Koulutusala
 • Koulutusaste
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Kaisa Weckström
erikoistutkija
029 551 2348
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.