Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändning

Pandemin inverkade på studierna, sysselsättningen och placeringen efter utbildning inom kulturbranschen

meddelande | Kultur 2020

Enligt Statistikcentralen fanns det 36 276 examensinriktade studerande inom kulturbranschen år 2020. Antalet nya studerande var fem procent fler än året innan. Antalet avlagda examina var sju procent färre än 2019, vilket berodde på att antalet yrkesinriktade examina minskade med mer än en femtedel.

Viktiga punkter

 •  År 2020 var antalet examensinriktade studerande inom kulturbranschen 36 276.
 • Antalet studerande inom kulturbranschen har minskat sedan 2010.
 • Under det första pandemiåret avlades allt färre examina från yrkesstudier inom kulturbranschen.
 • Sysselsättningen bland studerande inom kulturbranschen minskade.
 • Sysselsättningen bland utexaminerade inom kulturbranschen minskade år 2020 och arbetslösheten ökade från året innan.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Utbildning
 • Område
 • Utbildningssektor
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
 • Kön
 • Utbildningsområde
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Utbildningsområden
 • Utbildningsnivå
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa Weckström
specialforskare
029 551 2348
Ansvarig avdelningschef