Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskuntaAsuminen ja rakentaminen

Kahden aikuisen asuntokunnilla, joissa oli lapsia, oli eniten velkaa vuonna 2021

katsaus | Velkaantumistilasto 2021

Vuoden 2021 lopussa yleisintä velka oli vähintään kahden aikuisen ja vähintään yhden lapsen asuntokunnissa, joista 87 %:lla oli velkaa. Näiden asuntokuntien keskimääräinen velka oli myös suurin erityyppisistä asuntokunnista, 160 400 euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen velkaantumistilastosta.

Velallisten asuntokuntien keskimääräinen velka kasvoi vuonna 2021 erityyppisistä asuntokunnista reaalisesti eniten kahden aikuisen lapsettomilla asuntokunnilla, joiden keskimääräinen velka kasvoi 2,6 % vuodesta 2020. Kaikkien asuntokuntien keskimääräinen velka kasvoi reaalisesti 1,2 % ja oli 93 100 euroa vuonna 2021.

Asuntokuntien velat koostuivat vuonna 2021 suurelta osin asuntoveloista. Suurin asuntovelkojen osuus koko velkamäärästä oli asuntokunnilla, joissa oli yksi aikuinen ja vähintään yksi lapsi. Asuntovelat muodostivat 80 % tämän tyyppisten asuntokuntien koko velkamäärästä. Myös vähintään kahden aikuisen ja vähintään yhden lapsen asuntokunnissa asuntovelka muodosti yli 75 % velkamäärästä. Asuntovelkojen osuus veloista yhteensä oli yli 50 % kaikilla erityyppisillä asuntokunnilla.

Muiden velkojen, kuten kulutusluottojen tai vapaa-ajan asunnon hankintaan otettujen lainojen, samoin kuin elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velkojen osuudet olivat suurimpia muu asuntokunta-tyyppisissä asuntokunnissa. Tällaisia asuntokuntia ovat esimerkiksi perheet, joiden kaikki kotona asuvat lapset ovat täysi-ikäisiä.

Muiden velkojen osuus veloista oli yhden ja kahden aikuisen lapsettomissa asuntokunnissa myös korkeampi kuin asuntokunnissa, joissa oli lapsia. Lapsettomien asuntokuntien veloista hieman yli neljäsosa muodostui muista veloista. Asuntokunnilla, joissa oli lapsia, muiden velkojen osuus oli puolestaan 16–18 %.

Vuonna 2021 ainoastaan yhden hengen talouksilla velka oli harvinaisempaa kuin asuntokunnilla yhteensä. Tilanne pysyi tältä osin samana kuin vuonna 2020. Vuoden 2021 lopussa yhden hengen asuntokunnista 38 %:lla ja kaikista asuntokunnista 53 %:lla oli velkaa.

Vähintään kahden aikuisen ja vähintään yhden lapsen asuntokunnissa velat olivat erityyppisistä asuntokunnista yleisimpiä niin asuntoveloissa (asuntovelkaa 72 %:lla asuntokunnista), muissa veloissa (63 %:lla asuntokunnista muuta velkaa) ja elinkeinotoiminnan ja tulolähteen veloissa (7 %:lla asuntokunnista velkaa). Myös muu asuntokunta-tyyppisistä asuntokunnista elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velkaa oli 7 %:lla asuntokunnista.

Velallisten keskimääräisiä velkoja asuntokunnan rakenteen ja velkatyypin mukaan tarkasteltaessa käy ilmi, että vähintään kahden aikuisen ja vähintään yhden lapsen asuntovelallisilla asuntokunnilla oli suurimmat keskimääräiset asuntovelat (148 400 euroa).

Suurimmat keskimääräiset muut velat-luokan velat olivat muu asuntokunta-tyyppisillä asuntokunnilla. Samoin suurimmat keskimääräiset elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velat olivat tämän tyyppisillä asuntokunnilla. Muu asuntokunta-tyyppisillä velallisilla asuntokunnilla oli muuta velkaa keskimäärin 44 700 euroa. Elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velkaa olevilla muu asuntokunta-tyypin asuntokunnilla tätä velkaa oli keskimäärin 128 100 euroa.

Vaikka elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velkoja olikin harvalla asuntokunnalla (3 %:lla kaikista asuntokunnista vuonna 2021), olivat keskimääräiset velat tässä velkaluokassa melko suuria niillä asuntokunnilla, joilla oli tämän tyyppistä velkaa.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Velkatyyppi
  • Maakunta
  • Asuntokunnan rakenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Velkatyyppi
  • Suuralue
  • Asuntokunnan rakenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Asuntokunnan rakenne
  • Velkatyyppi
  • Velkaluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Ossi Kohvakka
yliaktuaari
029 551 3534
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.