Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Palkansaajien reaaliansiot laskivat 5,7 % loka-joulukuussa

tiedote | Ansiotasoindeksi 2022, 4. vuosineljännes

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 loka-joulukuussa 2,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot laskivat sen sijaan 5,7 % edellisen vuoden neljänteen neljännekseen verrattuna, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Keskeisiä poimintoja

 • Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansioita kuvaavaa ansiotasoindeksi nousi 2,7 % vuoden 2022 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
 • Yksityisellä sektorilla palkansaajien nimellisansiot nousivat 2,8 % vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, valtiolla 2,4 % ja kuntasektorilla 2,5 %.
 • Palkansaajien reaaliansiot laskivat sen sijaan 5,7 % vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, koska kuluttajahintojen nousu oli huomattavasti nopeampaa.
 • Keskimäärin palkansaajien nimellisansiot nousivat 2,4 % prosenttia ja reaaliansiot laskivat 4,4 % vuonna 2022.

Palkansaajien ansiotaso nousi eniten yksityisellä sektorilla

Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 loka-joulukuussa yksityisellä sektorilla 2,8 %, valtiolla 2,4 % ja kuntasektorilla 2,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Yksityisellä sektorilla ansiotaso nousi keskimäärin 2,6 % vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna, valtiolla 2,3 % ja kuntasektorilla 2,0 %. Kuntasektorin kesimääräinen kehitys jäi jälkeen muista sektoreista, koska kuntasektorilla sopimuskorotukset ajoittuivat vuonna 2022 myöhempään ajankohtaan kuin vuonna 2021. Yksityisellä sektorilla taas ansiotaso nousi muita sektoreita enemmän muun muassa kasvaneiden tulospalkkioiden johdosta.

Ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta kuvaava palkansaajien säännöllisen ansion indeksi, johon eivät sisälly tulospalkkiot eivätkä työehtosopimuksiin perustuvat kertaerät, nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 loka-joulukuussa 2,5 % edellisen vuoden neljänteen neljännekseen verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 2,5 %, valtiolla 2,4 % ja kuntasektorilla 2,5 %. Palkansaajien säännöllisen ansion indeksi nousi keskimäärin 2,3 % vuonna 2022. Yksityisellä sektorilla ja valtiolla se nousi 2,3 % ja kuntasektorilla 2,0 %.

Palkansaajien reaaliansiot laskivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 eniten yli 60 vuoteen

Palkansaajien ansiotason reaaliarvoa voidaan mitata deflatoimalla ansiotasoindeksi kuluttajahintaindeksin kehityksellä. Näin saadaan nimellisansioiden reaalinen kehitys, joka kertoo ansioiden ostovoimasta kulloiseenkin hintatasoon verrattuna.

Kuluttajahintojen kiihtynyt nousuvauhti on heikentänyt palkansaajien reaaliansioiden kehitystä selvästi tämän vuoden aikana. Alla olevassa kuviossa havainnollistetaan palkansaajien reaaliansioiden kehitystä vuodesta 1953 alkaen. Ennakkotietojen mukaan palkansaajien reaaliansiot laskivat 4,4 % vuonna 2022. Luvut voivat vielä tarkentua jonkin verran, mutta lasku oli lähes varmasti suurinta yli 60 vuoteen. Viimeksi reaaliansiot laskivat vuotta 2022 enemmän vuonna 1957, jolloin laskua oli 7,5 %. Tarkastellulla 70 vuoden ajanjaksolla reaaliansiot laskivat vain neljänä vuonna noin 4 % tai sitä enemmän. Muina kuutena vuotena, jolloin reaaliansiot supistuivat, jäätiin noin 0,5–1,5 % lukemiin.

Viivakuvio reaaliansioiden kehityksestä vuosina 1953–2022. Reaaliansiot laskivat 4,4 % vuonna 2022. Viimeksi reaaliansiot laskivat sitä enemmän vuonna 1957, jolloin laskua oli 7,5 %.

Palkansaajien ostovoimaan vaikuttavat myös muutokset tuloveroasteessa. Oheinen vertailu ei sisällä verotuksessa tapahtuneita muutoksia, joten käteen jäävien ansiotulojen ostovoiman kehitys on voinut poiketa jonkin verran nimellisansioiden reaalikehityksestä.

Vuoden 2022 tiedot perustuvat arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2021 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2022 indeksit ovat ennakollisia, ja ne perustuvat arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Palkkausmuoto
 • Työnantajasektori
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Työnantajasektori
 • Palkkausmuoto
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimialaluokitus 2008
 • Palkkausmuoto
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Palkkausmuoto
 • Toimialaluokitus 2008
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  neljännesvuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Sukupuoli
   • Työnantajasektori
   Ajanjakso:
   neljännesvuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Sukupuoli
   • Työnantajasektori
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:

   Tulevat julkaisut

   Taustatiedot

   Dokumentaatio
   Viittausohje

   Tilaston asiantuntijat

   Tiedustelut ensisijaisesti
   Palvelusähköposti
   palkat.indeksit@stat.fi
   Jukka Tapio
   yliaktuaari
   029 551 3429
   Muut asiantuntijat
   Vastaava osastopäällikkö

   Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

   Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.