Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Löntagarnas reallöner sjönk med 5,7 procent under oktober–december

meddelande | Förtjänstnivåindex 2022, 4:e kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 2,7 procent under oktober–december 2022 jämfört med motsvarande period året innan. Reallönerna sjönk däremot med 5,7 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom stegringen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av inkomstnivån.

Viktiga punkter

 • Förtjänstnivåindexet, som beskriver de heltidsanställda löntagarnas nominella löner, steg med 2,7 % under oktober–december 2022 jämfört med motsvarande period året innan.
 • Inom den privata sektorn steg löntagarnas nominella löner med 2,8 % under sista kvartalet 2022, inom staten med 2,4 % och inom kommunsektorn med 2,5 %.
 • Däremot sjönk löntagarnas reallöner med 5,7 % under sista kvartalet 2022, eftersom konsumentpriserna steg betydligt snabbare.
 • I genomsnitt steg löntagarnas nominella löner med 2,4 % medan realinkomsterna sjönk med 4,4 % år 2022.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Löneform
 • Arbetsgivarsektor
 • Kön
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Arbetsgivarsektor
 • Löneform
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgrensindelningen 2008
 • Löneform
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Löneform
 • Näringsgrensindelningen 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  kvartal
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Kön
   • Arbetsgivarsektor
   Tidsperiod:
   kvartal
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Kön
   • Arbetsgivarsektor
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:

   Kommande publikationer

   Bakgrundsuppgifter

   Dokumentation
   Instruktion för hänvisning

   Statistikexperter

   Förfrågningar i första hand
   Jukka Tapio
   överaktuarie
   029 551 3429
   Övriga experter
   Ansvarig avdelningschef