Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Förtjänstnivåindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Förtjänstnivåindexet mäter utvecklingen av medellönerna för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda löntagare. Här ingår resultatpremier och engångsposter som grundar sig på kollektivavtal. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Förtjänstnivåindex 2022, index för ordinarie förtjänst standardvägd efter huvudyrkesgrupp
databasoffentliggörande | Förtjänstnivåindex 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Förtjänstnivåindex 2023, 2:a kvartalet
meddelande | Förtjänstnivåindex 2023, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Förtjänstnivåindex efter arbetsgivarsektor 2015Q1-2023Q4*

Förtjänstnivåindex (2005=100), efter kön och arbetsgivarsektor 2005Q1-2023Q4*

Förtjänstnivåindex och real index (2005=100) 2005Q1-2023Q4*

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Förtjänstnivåindex, index för ordinarie förtjänst och real index enligt arbetsgivarsektor, kvartalsuppgifter

Förtjänstnivåindex, index för ordinarie förtjänst och real index enligt arbetsgivarsektor, årsuppgifter

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna