Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Förtjänstnivåindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Förtjänstnivåindexet mäter utvecklingen av medellönerna för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda löntagare. Här ingår resultatpremier och engångsposter som grundar sig på kollektivavtal. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

databasoffentliggörande | Förtjänstnivåindex 2022, 1:a kvartalet
databasoffentliggörande | Förtjänstnivåindex 2021
översikt | Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2022, 1:a kvartalet
databasoffentliggörande | Förtjänstnivåindex 2022, 1:a kvartalet, genomsnittlig månadslön

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
27.05.2022

Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt arbetsgivarsektor

Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt arbetsgivarsektor. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
2010Q1Alla Löntagare99,3
Staten99,0
Kommuner99,3
Den privata sektorn99,3
Övriga99,2
2010Q2Alla Löntagare99,7
Staten99,8
Kommuner99,7
Den privata sektorn99,7
Övriga99,7
2010Q3Alla Löntagare100,0
Staten100,1
Kommuner100,2
Den privata sektorn100,0
Övriga100,1
2010Q4Alla Löntagare101,0
Staten101,0
Kommuner100,8
Den privata sektorn101,1
Övriga100,9
2011Q1Alla Löntagare101,4
Staten102,3
Kommuner101,3
Den privata sektorn101,3
Övriga101,6
2011Q2Alla Löntagare102,6
Staten103,7
Kommuner102,9
Den privata sektorn102,3
Övriga103,2
2011Q3Alla Löntagare103,0
Staten104,2
Kommuner103,8
Den privata sektorn102,5
Övriga103,9
2011Q4Alla Löntagare103,9
Staten104,6
Kommuner103,9
Den privata sektorn103,9
Övriga104,3
2012Q1Alla Löntagare105,0
Staten106,1
Kommuner106,6
Den privata sektorn104,4
Övriga105,7
2012Q2Alla Löntagare105,9
Staten108,1
Kommuner106,6
Den privata sektorn105,5
Övriga107,0
2012Q3Alla Löntagare106,1
Staten108,3
Kommuner106,7
Den privata sektorn105,7
Övriga107,2
2012Q4Alla Löntagare106,9
Staten108,6
Kommuner106,8
Den privata sektorn106,7
Övriga107,4
2013Q1Alla Löntagare107,3
Staten108,2
Kommuner107,9
Den privata sektorn107,0
Övriga107,5
2013Q2Alla Löntagare108,1
Staten110,4
Kommuner108,6
Den privata sektorn107,7
Övriga109,2
2013Q3Alla Löntagare108,5
Staten110,4
Kommuner108,7
Den privata sektorn108,2
Övriga109,3
2013Q4Alla Löntagare108,9
Staten110,5
Kommuner108,8
Den privata sektorn108,7
Övriga109,5
2014Q1Alla Löntagare109,1
Staten111,0
Kommuner108,8
Den privata sektorn109,0
Övriga109,7
2014Q2Alla Löntagare109,5
Staten111,5
Kommuner108,9
Den privata sektorn109,5
Övriga109,9
2014Q3Alla Löntagare110,0
Staten112,4
Kommuner109,7
Den privata sektorn109,9
Övriga110,6
2014Q4Alla Löntagare110,4
Staten113,1
Kommuner109,7
Den privata sektorn110,4
Övriga111,1
2015Q1Alla Löntagare110,8
Staten113,3
Kommuner109,9
Den privata sektorn110,9
Övriga111,3
2015Q2Alla Löntagare111,1
Staten113,6
Kommuner110,0
Den privata sektorn111,2
Övriga111,6
2015Q3Alla Löntagare111,4
Staten114,2
Kommuner110,3
Den privata sektorn111,4
Övriga112,1
2015Q4Alla Löntagare111,8
Staten114,9
Kommuner110,4
Den privata sektorn112,0
Övriga112,5
2016Q1Alla Löntagare112,0
Staten115,3
Kommuner111,0
Den privata sektorn111,9
Övriga112,9
2016Q2Alla Löntagare112,3
Staten115,6
Kommuner111,2
Den privata sektorn112,2
Övriga113,1
2016Q3Alla Löntagare112,3
Staten115,6
Kommuner111,3
Den privata sektorn112,2
Övriga113,2
2016Q4Alla Löntagare112,5
Staten115,6
Kommuner111,3
Den privata sektorn112,5
Övriga113,4
2017Q1Alla Löntagare112,3
Staten114,1
Kommuner109,8
Den privata sektorn112,8
Övriga113,3
2017Q2Alla Löntagare112,5
Staten114,4
Kommuner109,9
Den privata sektorn112,9
Övriga113,4
2017Q3Alla Löntagare112,6
Staten114,5
Kommuner110,1
Den privata sektorn113,1
Övriga113,5
2017Q4Alla Löntagare112,8
Staten114,7
Kommuner110,2
Den privata sektorn113,3
Övriga113,7
2018Q1Alla Löntagare113,4
Staten114,7
Kommuner110,4
Den privata sektorn114,2
Övriga114,0
2018Q2Alla Löntagare114,5
Staten116,2
Kommuner111,5
Den privata sektorn115,2
Övriga114,9
2018Q3Alla Löntagare114,8
Staten116,7
Kommuner112,0
Den privata sektorn115,5
Övriga115,0
2018Q4Alla Löntagare115,1
Staten116,7
Kommuner112,1
Den privata sektorn115,9
Övriga115,2
2019Q1Alla Löntagare115,8
Staten117,4
Kommuner114,2
Den privata sektorn116,3
Övriga115,8
2019Q2Alla Löntagare117,0
Staten119,7
Kommuner115,5
Den privata sektorn117,2
Övriga117,0
2019Q3Alla Löntagare117,2
Staten119,9
Kommuner115,7
Den privata sektorn117,5
Övriga117,3
2019Q4Alla Löntagare117,5
Staten119,9
Kommuner115,9
Den privata sektorn117,8
Övriga117,5
2020Q1Alla Löntagare118,1
Staten121,1
Kommuner116,9
Den privata sektorn118,3
Övriga118,1
2020Q2Alla Löntagare118,9
Staten121,3
Kommuner117,1
Den privata sektorn119,3
Övriga118,7
2020Q3Alla Löntagare119,5
Staten122,3
Kommuner118,2
Den privata sektorn119,8
Övriga119,3
2020Q4Alla Löntagare120,0
Staten122,9
Kommuner118,9
Den privata sektorn120,2
Övriga119,7
2021Q1*Alla Löntagare120,6
Staten122,8
Kommuner118,8
Den privata sektorn121,2
Övriga120,2
2021Q2*Alla Löntagare122,0
Staten124,2
Kommuner121,0
Den privata sektorn122,3
Övriga121,3
2021Q3*Alla Löntagare122,4
Staten125,5
Kommuner121,1
Den privata sektorn122,8
Övriga121,8
2021Q4*Alla Löntagare122,9
Staten125,6
Kommuner121,2
Den privata sektorn123,4
Övriga122,1
2022Q1*Alla Löntagare123,2
Staten125,7
Kommuner121,2
Den privata sektorn123,8
Övriga122,6
27.05.2022

Förtjänstnivåindex 2010=100 efter kön

27.05.2022

Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor

27.05.2022

Genomsnittlig månadslön efter kön

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna