Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Johtajien ansiot nousivat selvästi eniten ammattiluokittain vertailtuna vuodesta 2010 vuoteen 2022

tiedote | Ansiotasoindeksi 2022

Johtajien säännölliset nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen mukaan 39 % ajanjaksolla 2010–2022. Seuraavaksi eniten nousivat asiantuntijoiden ansiot (25 %) ja vähiten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ansiot (19 %).

Keskeisiä poimintoja

  • Ammattiluokittain vertailtuna johtajien säännölliset ansiot ovat nousseet selvästi eniten.
  • Yksityisellä sektorilla johtajien säännölliset ansiot ovat nousseet enemmän kuin muilla työnantajasektoreilla.
  • Valtion budjettitaloudessa säännölliset ansiot ovat nousseet muissa ammattiluokissa hieman enemmän kuin johtajilla.

Työnantajasektoreittain vertailtuna johtajien ansiot nousivat eniten yksityisellä sektorilla

Tilastokeskus on laskenut vuodesta 2010 lähtien säännöllisen ansion indeksiin perustuvaa ammatin pääluokan mukaan vakioitua indeksiä, jossa ansiokehitys lasketaan erikseen kullekin ammatin pääluokalle. Ammattien pääluokkia on kymmenen.

Vuodesta 2010 vuoteen 2022 eniten nousivat ammattiluokittain ja työnantajasektoreittain vertailtuna yksityisen sektorin johtajien säännölliset ansiot (41 %). Seuraavaksi eniten nousivat muut-sektorin johtajien ansiot (36 %) sekä paikallishallinnon johtajien ansiot (29 %).

Mitattuun ammattiluokittaiseen keskiansiokehitykseen on voinut vaikuttaa ammattiluokituksen menetelmissä tapahtuneet muutokset. Esimerkiksi johtajien osuus on pienentynyt yksityisellä sektorilla ja paikallishallinnossa, mihin on vaikuttanut se, että johtajien luokittelua on muutettu. Jos muihin ammatin pääluokkiin uudelleen luokiteltujen johtajien keskiansiot ovat alemmat kuin johtajilla keskimäärin, jäljelle jäävien johtajien ansiotaso muodostuu suuremmaksi kuin ennen luokitusmuutosta.

Myös valtion budjettitaloudessa johtajien osuus on pienentynyt, mutta se ei ole näkynyt nopeutuneena ansiokehityksenä verrattuna muihin ammattiluokkiin. Valtion budjettitaloudessa säännölliset ansiot nousivat vuodesta 2010 vuoteen 2022 eniten toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden luokassa (26 %) ja vähiten johtajilla (22 %).

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Ammattiluokitus 2010
  • Työnantajasektori
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Työnantajasektori
  • Ammattiluokitus 2010
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkat.indeksit@stat.fi
Jukka Tapio
yliaktuaari
029 551 3429
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.