Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Chefernas löner steg klart mest sett till yrkesklass från år 2010 till år 2022

meddelande | Förtjänstnivåindex 2022

Enligt Statistikcentralen steg chefernas ordinarie nominella löner med 39 procent under perioden 2010–2022. Näst mest steg experternas löner (25 %) och minst byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetarnas löner (19 %).

Viktiga punkter

  • Sett till yrkesklass har chefernas ordinarie löner stigit klart mest.
  • Inom den privata sektorn har chefernas ordinarie löner stigit mer än inom övriga arbetsgivarsektorer.
  • Inom statens budgetekonomi har de ordinarie lönerna stigit något mer i övriga yrkesklasser än bland cheferna.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Yrkesklassificeringen 2010
  • Arbetsgivarsektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Arbetsgivarsektor
  • Yrkesklassificeringen 2010
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef