Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 630 euroa yksityisellä sektorilla vuonna 2022

tiedote | Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2022

Muutos

Yksityisen sektorin kuukausipalkat -tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita ja vanhoja arkistoidaan.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 630 ja keskiarvo 4 050 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Miesten mediaaniansio oli 4 090 ja naisten 3 230 euroa. Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 6 160 euroa kuukaudessa ja pienipalkkaisimman 10 %:n ansiot olivat 2 390 euroa tai pienemmät.

Keskeisiä poimintoja

 • Yksityisellä sektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansioiden mediaani oli 3 630 euroa ja keskiarvo 4 050 euroa.
 • 10 % palkansaajista ansaitsi korkeintaan 2 390 euroa kuukaudessa ja 10 % ansaitsi vähintään 6 160 euroa kuukaudessa.
 • Naisten mediaaniansio oli 3 230 euroa ja miesten 4 090 euroa kuukaudessa.
 • Toisen asteen koulutuksen suorittaneiden mediaaniansio oli 2 930 euroa ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden mediaani oli 4 830 euroa.

Asiantuntijatehtävissä suurin ero miesten ja naisten mediaaniansioissa

Vertailtaessa miesten ja naisten ansioita ammatin pääluokkatasolla naisten mediaaniansiot vaihtelivat 84 ja 93 %:n välillä verrattuna miesten mediaaniansioihin. Suurin ero oli asiantuntijatehtävissä, joissa naisten mediaaniansio vuonna 2022 oli 84 % miesten mediaaniansiosta. Pienin ero oli toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä, joissa naisten mediaaniansio oli 93 % miesten vastaavasta.

Suurin euromääräinen ero oli johtotehtävissä, noin 1 060 euroa kuukaudessa. Pienin ero euroissa mitattuna oli palvelu- ja myyntityöntekijöillä, noin 200 euroa kuukaudessa.

Myös vertailtaessa yksittäisiä ammattiluokkia ansioiden vaihtelu on suurempaa vaativammissa ammattiluokissa, jotka edellyttävät yleensä pidempää koulutusta ja laajempien asiakokonaisuuksien hallintaa. Kahdeksasta yleisimmästä ammattiluokasta suurin ansioiden vaihtelu oli luokassa laskentatoimen erityisasiantuntijat, jossa 9. desiilin ansio oli 2,3-kertainen 1. desiilin ansioon verrattuna. Myyntiedustajilla ansioiden vaihtelu oli lähes yhtä suurta 9. desiilin ansion ollessa 2,2-kertainen 1. desiiliin verrattuna.

Sosiaalialan hoitajilla ja ammattiluokassa rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät 9. desiili oli noin puolitoistakertainen 1. desiiliin verrattuna. Myös myyjien ammattiluokassa ansioiden vaihtelu oli keskimääräistä pienempää.

Pienemmistä ammattiluokista suurin ansioiden vaihtelu oli urheilijoiden ammattiluokassa, jossa 9. desiili oli yli viisinkertainen 1. desiiliin verrattuna. Pienintä vaihtelu oli ammattiluokassa päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym., jossa 9. desiili oli vain 1,2-kertainen 1. desiiliin verrattuna. Myös muissa päiväkotiammateissa ansioiden hajonta oli pienimpien joukossa.

Ansiot nousevat iän myötä sitä enemmän, mitä korkeampi koulutus

Ansiotason nousu iän karttuessa riippuu palkansaajan koulutustasosta. 25‒29-vuotiailla toisen asteen tutkinnon suorittaneilla mediaaniansio oli noin 2 630 euroa kuukaudessa ja korkeimmillaan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden mediaaniansiot olivat 45‒49-vuotiailla, 3 200 euroa kuukaudessa eli 570 euroa enemmän. Yli 50-vuotiaiden ikäluokissa mediaaniansiot jäivät pienemmiksi kuin 45‒49-vuotiailla.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla mediaaniansio oli 25‒29-vuotiailla 3 820 euroa kuukaudessa ja korkeimmillaan 5 420 euroa 50‒54-vuotiaina eli 1 600 euroa suurempi.

Tutkijakoulutuksen saaneilla ansiotaso nousee työuran loppuun saakka. Heistä 30‒34-vuotiailla mediaaniansio oli noin 4 060 euroa kuukaudessa ja 60‒64-vuotiailla noin 5 910 euroa kuukaudessa eli 1 850 euroa enemmän kuin 30 vuotta nuoremmilla. Tutkijakoulutuksen saaneilla mediaaniansiot ylittivät ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaaniansiot merkittävästi vasta 55‒59-vuotiaiden ikäluokassa.

Muutos

Yksityisen sektorin kuukausipalkat -tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita ja vanhoja arkistoidaan.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiluokitus 2010
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ammattiluokitus 2010
 • Ikäryhmä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusaste
 • Sukupuoli
 • Ikäryhmä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Poistuneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkat.yksityinen@stat.fi
Harri Nummila
yliaktuaari
029 551 3235
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.