Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Palkansaajien reaaliansiot laskivat 4,8 % tammi-maaliskuussa

tiedote | Ansiotasoindeksi 2023, 1. vuosineljännes

Muutos

Ansiotasoindeksin tietokantataulukoita on uudistettu. Toimialatauluihin on lisätty vuosimuutosprosentit.
Lue lisää muutoksesta

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 tammi-maaliskuussa 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot laskivat sen sijaan 4,8 %, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.


Keskeisiä poimintoja

 • Kertaerät vaikuttivat ansiotasoindeksin kasvuun vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 • Paremmin pysyvää ansiotason muutosta kuvaava säännöllisen ansion indeksi nousi vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä selvästi vähemmän kuin ansiotasoindeksi.
 • Reaaliansioiden lasku hidastui vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kertaerät näkyvät ansiotasoindeksin kehityksessä jokaisella vuosineljänneksellä

Tänä vuonna laajasti maksettavat kertaerät jaetaan ansiotasoindeksissä tasan jokaiselle vuosineljännekselle. Näin ollen myös myöhemmin vuodesta maksettavat kertaerät näkyvät jo ensimmäisen vuosineljänneksen luvuissa. Sopimuskorotukset huomioidaan ansiotasoindeksissä sen sijaan siitä lähtien, kun ne tulevat maksuun.

Ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 tammi-maaliskuussa 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisellä sektorilla se nousi 3,0 %, valtion budjettitalouden piirissä 3,1 % ja paikallishallinnossa 4,1 %.

Kertaeriä ja tulospalkkioita ei lasketa mukaan säännöllisen ansion indeksiin, joten se kuvaa paremmin pysyvää ansiotason muutosta kuin ansiotasoindeksi. Säännöllisen ansion indeksi nousi ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 tammi-maaliskuussa 2,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 2,3 %, valtion budjettitaloudessa 2,0 % ja paikallishallinnossa 2,8 %.

Yllä olevassa kuviossa havainnollistetaan ansiotasoindeksin ja säännöllisen ansion indeksin välistä kehityseroa. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi ennakkotietojen mukaan 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin säännöllisen ansion indeksi. Vuonna 2022 ansiotasoindeksin säännöllisen ansion indeksiä suuremmat vuosimuutokset johtuivat edellisestä vuodesta kasvaneista tulospalkkioista, jotka myös jaetaan ansiotasoindeksissä tasan jokaiselle vuosineljännekselle.

Reaalisen ansiotason lasku hidastui edellisestä vuosineljänneksestä

Palkansaajien ansiotason reaaliarvoa voidaan mitata deflatoimalla ansiotasoindeksi kuluttajahintaindeksin kehityksellä. Näin saadaan nimellisansioiden reaalinen kehitys, joka kertoo ansioiden ostovoimasta kulloiseenkin hintatasoon verrattuna.

Kuluttajahintojen kiihtynyt nousuvauhti heikensi palkansaajien reaaliansioita vuonna 2022 eniten yli 60 vuoteen. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä reaaliansiot laskivat ennakkotietojen mukaan 4,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen sijaan vuoden 2022 viimeiseen neljännekseen verrattuna reaaliansiot laskivat 0,8 %, mikä oli selvästi pienempi muutos kuin vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, jolloin reaaliansiot laskivat 1,8 % edellisestä vuosineljänneksestä.

Pystypylväskuvio reaaliansioindeksin suhteellisesta muutoksesta edellisestä vuosineljänneksestä. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä reaaliansioindeksi laski selvästi vähemmän kuin vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Palkansaajien ostovoimaan vaikuttavat myös muutokset tuloveroasteessa. Oheinen vertailu ei sisällä verotuksessa tapahtuneita muutoksia, joten käteen jäävien ansiotulojen ostovoiman kehitys on voinut poiketa jonkin verran nimellisansioiden reaalikehityksestä.

Vuoden 2023 tiedot perustuvat arvioihin sopimusvaikutuksista ja liukumista

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2021 asti, sillä ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2022 indeksit ovat vielä ennakollisia, ja ne perustuvat toteutuneen ansiokehityksen lisäksi arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista. Vuoden 2023 indeksit perustuvat sopimusvaikutusten ja palkkaliukumien arvioihin.

Muutos

Ansiotasoindeksin tietokantataulukoita on uudistettu. Toimialatauluihin on lisätty vuosimuutosprosentit.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Palkkausmuoto
 • Työnantajasektori
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Työnantajasektori
 • Palkkausmuoto
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  neljännesvuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Sukupuoli
   • Työnantajasektori
   Ajanjakso:
   neljännesvuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Sukupuoli
   • Työnantajasektori
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Uudet tietokantataulukot
   Käytetyt luokitukset:
   • Toimialaluokitus 2008
   • Palkkausmuoto
   Ajanjakso:
   neljännesvuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Toimialaluokitus 2008
   • Palkkausmuoto
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Poistuneet tietokantataulukot

   Tulevat julkaisut

   Taustatiedot

   Dokumentaatio
   Viittausohje

   Tilaston asiantuntijat

   Tiedustelut ensisijaisesti
   Palvelusähköposti
   palkat.indeksit@stat.fi
   Jukka Tapio
   yliaktuaari
   029 551 3429
   Muut asiantuntijat
   Vastaava osastopäällikkö

   Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

   Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.