Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Löntagarnas reallöner sjönk med 4,8 procent under januari–mars

meddelande | Förtjänstnivåindex 2023, 1:a kvartal

Ändring

Förtjänstnivåindexets databastabeller har reviderats. Näringsgrenstabellerna har kompletterats med årsförändringsprocenter.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 3,2 procent under januari–mars 2023 jämfört med motsvarande period året innan. Reallönerna sjönk däremot med 4,8 procent, eftersom stegringen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av inkomstnivån.

Viktiga punkter

 • Engångsposter inverkade på ökningen av förtjänstnivåindexet under första kvartalet 2023.
 • Indexet för ordinarie förtjänst, som bättre beskriver den permanenta förändringen i inkomstnivån, steg klart mindre under första kvartalet år 2023 än förtjänstnivåindexet.
 • Nedgången i realinkomsterna avtog under första kvartalet 2023.

Ändring

Förtjänstnivåindexets databastabeller har reviderats. Näringsgrenstabellerna har kompletterats med årsförändringsprocenter.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Löneform
 • Arbetsgivarsektor
 • Kön
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Arbetsgivarsektor
 • Löneform
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  kvartal
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Kön
   • Arbetsgivarsektor
   Tidsperiod:
   kvartal
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Kön
   • Arbetsgivarsektor
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Nya databastabeller
   Använda klassificeringar:
   • Näringsgrensindelningen 2008
   • Löneform
   Tidsperiod:
   kvartal
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Näringsgrensindelningen 2008
   • Löneform
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Databastabeller som utgått

   Kommande publikationer

   Bakgrundsuppgifter

   Dokumentation
   Instruktion för hänvisning

   Statistikexperter

   Förfrågningar i första hand
   Jukka Tapio
   överaktuarie
   029 551 3429
   Övriga experter
   Ansvarig avdelningschef