Inom statistiken över förtjänstnivåindex publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändringsdatum:

Statistik: förtjänstnivåindex

Ändringsdatum: 26.5.2023

Nya databastabeller och databastabeller som arkiveras

ny databastabell, kod och namn

tabell som ersätts och överförs till arkivet

13dz, Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt näringsgren (TOL 2008)

11zv

13ea, Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt näringsgren (TOL 2008)

122l

Databastabellerna finns på svenska, finska och engelska.

Se statistikgrenens alla databastabeller i databasen StatFin. De databastabeller som arkiveras finns tillgängliga i StatFins arkivdatabas.

Mera information

Jukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429