Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskunta

Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöistä ulkomaalaistaustaisia 8,4 % vuonna 2021

tiedote | Työssäkäynti 2021

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 lopussa työllisten yleisin ammattiryhmä oli hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät, jossa työskenteli 196 000 henkilöä. Tässä ammattiryhmässä ulkomaalaistaustaisia oli 16 500 henkilöä eli 8,4 % ammattiryhmän työllisistä. Kaikista työllisistä ulkomaalaistaustaisia oli 8,3 %.

Keskeisiä poimintoja

 • Työllisten kolme yleisintä ammattiryhmää olivat hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät, myyjät, kauppiaat ym. sekä liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat.
 • Ulkomaalaistaustaisten osuus työllisistä oli suurin ammattiryhmässä siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät.
 • Ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla.

Työllisistä 8,2 % hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä

Suurin ammattiryhmä vuoden 2021 lopussa oli hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät. Tässä ryhmässä oli 196 000 työllistä, mikä oli 8,2 % kaikista työllisistä. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöistä ulkomaalaistaustaisia oli 16 500 (8,4 %).

Toiseksi suurin ammattiryhmä oli myyjät, kauppiaat ym. (151 000 työllistä), jossa ulkomaalaistaustaisten osuus työllisistä oli 6,5 %. Kolmanneksi suurimmassa ammattiryhmässä, liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat (150 000 työllistä), ulkomaalaistaustaisten osuus oli 4,1 %.

Ammattiryhmiä on tässä tarkasteltu ammattiluokituksen (AML2010) 2-numerotasolla. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 3,7 %:lla kaikista työllisistä ja noin 7,1 %:lla kaikista työllisistä ulkomaalaistaustaisista.

Vuoden 2021 lopussa kaikista työllisistä 8,3 % oli ulkomaalaistaustaisia. Suurimmat taustamaat olivat entinen Neuvostoliitto (36 000 työllistä), Viro (27 000 työllistä) ja Vietnam (6 600 työllistä). Työllisistä ulkomaalaistaustaisista 56,7 % oli miehiä ja 43,3 % naisia. Taustamaa jäi tuntemattomaksi 0,2 prosentilla työllisistä.

Sotilaissa hyvin vähän ulkomaalaistaustaisia

Ulkomaalaistaustaisten osuus työllisistä oli suurin ammattiryhmässä siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät. Tässä ryhmässä oli 69 000 työllistä, joista ulkomaalaistaustaisia oli 20 000 eli 29 %. Seuraavaksi suurimmat ulkomaalaistaustaisten osuudet olivat ammattiryhmissä avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät (19 %), katumyyjät, kengänkiillottajat ym. (18 %) sekä rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) (16 %).

Vähiten ulkomaalaistaustaisia oli ammattiryhmissä upseerit, aliupseerit ja sotilasammattihenkilöstö, joissa kussakin ulkomaalaistaustaisten osuus työllisistä oli alle yhden prosentin.

Johtajien, erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden joukossa ulkomaalaistaustaisia oli eniten ryhmässä tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat, jossa ulkomaalaistaustaisten osuus oli 11 %. Tässä ryhmässä suurimmat taustamaat Suomen jälkeen olivat entinen Neuvostoliitto, Intia ja Vietnam.

Linkit

Taustamaan määritelmä

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiasema
 • Ammattiryhmä
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ammattiryhmä
 • Ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiryhmä
 • Sukupuoli
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiryhmä
 • Taustamaa
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sosioekonominen asema
 • Pääasiallinen toiminta
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Sosioekonominen asema
 • Pääasiallinen toiminta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tyossakaynti@stat.fi
Elina Pelkonen
yliaktuaari
029 551 3011
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.