Aiheet
Liikenne ja matkailu

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 674 alusta heinäkuussa 2023

tiedote | Kauppalaivasto 2023, heinäkuu

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen kauppalaivaston koko oli 1 250 alusta heinäkuussa 2023. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 674 alusta ja pienaluksiin 284 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 292 kappaletta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 2 049 616.

Keskeisiä poimintoja

 • Heinäkuun 2023 loppuun mennessä varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli kasvanut viidellä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna.
 • Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2023 heinäkuussa yhteensä 102 alusta.
 • Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuudesta varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 95 % ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 83 % heinäkuussa 2023.

Ro-ro-alusten bruttovetoisuus oli 68 % koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta

Varsinaisen kauppalaivaston aluksista suurin osa oli matkustaja-aluksia. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli ro-ro-matkustaja-alukset. Ro-ro-lastialusten ja ro-ro-matkustaja-alusten bruttovetoisuus oli 68 % koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, ro-ro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli 72 % koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä on kasvanut vuoden 2023 aikana

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli kasvanut viidellä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä väheni kahdella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Jääluokka
 • Alustyyppi
 • Rekisteriviranomainen
 • Suuruusluokka
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Suuruusluokka
 • Kotikunta
 • Alustyyppi
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alustyyppi
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alustyyppi
 • Muutossyy
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
liikenne.matkailu@stat.fi
Henna Ylimaa
yliaktuaari
029 551 3832
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.