Ämnen
Transport och turism

I juli 2023 hörde 674 fartyg till den egentliga handelsflottan

meddelande | Handelsflottan 2023, juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter till Finlands handelsflotta hörde i juli 2023 totalt 1 250 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 674 fartyg och till småfartygen 284 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 292 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 2 049 616.

Viktiga punkter

 • I slutet av juli 2023 antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade ökat med fem jämfört med situationen vid årsskiftet.
 • I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i juli 2023 totalt 102 fartyg.
 • Av bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan utgjorde den egentliga handelsflottan 95 % och de fartyg som antecknats i handelsfartygsförteckningen 83 % i juli 2023.

Bruttodräktigheten för ro-ro-fartyg var 68 % av den hela egentliga handelsflottans dräktighet

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-lastfartyg och ro-ro-passagerarfartyg var 68 % av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, ro-ro-lastfartyg och specialfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg var 72 % av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan har ökat under 2023

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade ökat med fem jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan hade minskat med två jämfört med situationen vid årsskiftet.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Isklass
 • Fartygstyp
 • Registermyndighet
 • Storleksfrupp
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksfrupp
 • Kotikunta
 • Fartygstyp
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Fartygstyp
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Fartygstyp
 • Förändringsorsak
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832
Ansvarig avdelningschef