Aiheet
Kansantalous

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 6,4 % vuonna 2022

tiedote | Verot ja veronluonteiset maksut 2022

Tilastokeskuksen ennakollisten tietojen mukaan verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 6,4 % vuonna 2022. Useimpien verolajien kertymä kasvoi aiempaan vuoteen verrattuna ja kertymä oli yhteensä 115,2 miljardia euroa. Veroaste oli 43,2 % vuonna 2022. Vuoden 2021 tarkentuneisiin tietoihin verrattuna veroaste pysyy samana. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Keskeisiä poimintoja

  • Kaikkien tulo- ja pääomaverojen kertymä kasvoi 9,1 % ja oli 42,7 miljardia euroa.
  • Pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 5,2 % ja oli 31,8 miljardia euroa.
  • Tavaroista ja palveluista maksettujen verojen kertymä kasvoi 4,7 % ja oli 36,6 miljardia euroa.
  • Valmisteverojen kertymä laski 0,3 % ja oli 7,8 miljardia euroa.
  • Laskua kertymissä oli myös mm. varainsiirtoverossa (-8,5 %), rahapelitoiminnan voittovaroissa (-8,7 %) ja ajoneuvoverossa (-2,2 %).

Valtiolle kerätyt verot kasvoivat paikallishallintoa enemmän

Valtion verokertymä oli vuonna 2022 yhteensä 56,3 miljardia euroa, mikä oli 8,6 % edellisvuotta suurempi. Paikallishallinnon verokertymä oli 26,6 miljardia euroa ja siinä oli kasvua 2,9 %. Paikallishallinnon verokertymästä suurin osa tulee kotitalouksien tuloverosta, jonka jakautumiseen veronsaajien kesken vaikuttavat mm. valtion ansiotuloveron ja kunnallisveron erilaiset asteikot ja pääomatuloveron osuus.

Yhteisöveron kertymä kasvoi valtion ja laski paikallishallinon osalta. Ilmiö selittyy kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättymisellä. Lisäksi valtion verokertymää kasvatti merkittävästi tavaroista ja palveluista maksettujen verojen kertymän kasvu.

Kaikkien tavaroista ja palveluista maksettujen verojen tuotto kasvoi 4,7 % ja oli 36,6 miljardia euroa. Näistä veroista merkittävin on arvonlisävero, jossa kasvua oli 6,1 % ja tuotto oli 25,0 miljardia euroa. Monien muiden tähän luokkaan kuuluvien verojen kertymät kehittyivät maltillisemmin tai laskivat vuonna 2022.

Merkittävimpien valmisteverojen ennakolliset kertymät olivat energiaverot 4,3 miljardia euroa, alkoholijuomavero 1,4 miljardia euroa ja tupakkavero 1,1 miljardia euroa. Kaikkien valmisteverojen kertymä yhteensä laski 0,3 % ja oli 7,8 miljardia euroa.

Kotitalouksien maksaman tuloveron kertymä kasvoi 7,3 % edellisvuodesta ja oli 34,6 miljardia euroa. Yhteisöjen tuloveron kertymä kasvoi peräti 17,7 % ja oli 8,1 miljardia euroa. Omaisuusverojen kertymä kasvoi 2,0 %. Perintö- ja lahjaveron kertymä vuonna 2022 oli 901 miljoonaa euroa, mikä oli 9,1 % suurempi kuin vuonna 2021. Varainsiirtoveron kertymä oli 917 miljoonaa euroa ja se laski edellisvuodesta 8,5 %.

Luottolaitoksilta kerättyä EU-vakausmaksua kirjattiin Euroopan unionin toimielimien verotuloksi 320 miljoonaa eruoa. Tuonnin veroja EU:lle tilitettiin 297 miljoonaa euroa.

Nettovaroasteen kasvu jatkuu

Veroasteen lisäksi voidaan tarkastella nettoveroastetta, joka lasketaan vähentämällä julkisyhteisöjen saamista veroista niiden yksityisille kotimaisille sektoreille maksamat tulonsiirrot. Vuonna 2022 nettoveroaste oli 19,2 % bruttokansantuotteesta ja lukema oli 1,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä vuonna. Tulonsiirtoja tehtiin hieman vähemmän kuin edeltävänä vuonna, mutta verokertymän voimakas kasvu nosti nettoveroasteen korkeammaksi kuin kertaakaan vuoden 2008 jälkeen.

Tilastossa julkaistut tiedot ovat ennakollisia. Muiden tavaroista ja palveluista maksettujen verojen luokkaan kuuluu valmisteveroja, jotka siirtyivät vuoden 2021 alusta oma-aloitteisten verojen maksurytmiin, jolloin luvut perustuvat maaliskuun julkistuksessa viimeisen kuukauden osalta ennusteeseen. Veroaste tarkentuu bruttokansantuotteen muuttuessa.

Aiemmista tilastovuosista vuoden 2021 verotiedot päivittyvät. Syynä ovat revisio yhteisöveron suoritekorjaukseen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen päivittyneet lähdetiedot.

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Tietojen tarkentuminen

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Verolaji
  • Sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rahoitus.tilinpito@stat.fi
Matias Hämäläinen
yliaktuaari
029 551 3737
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.