Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloYritykset

Palkkasumma kasvoi helmikuussa 2023

tiedote | Palkkasummakuvaajat 2023, helmikuu

Korjaus

Palkkasummakuvaajat-tilaston julkistuksia korjattu.
Lue lisää korjauksesta

Tilastokeskuksen mukaan koko talouden työpäiväkorjattu palkkasumma oli vuoden 2023 helmikuussa 6,4 % suurempi kuin helmikuussa 2022. Koko talouden kausitasoitettu palkkasumma kasvoi helmikuussa 0,5 % edellisestä kuukaudesta.

Keskeisiä poimintoja

  • Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi vuoden 2023 helmikuussa 6,4 % vuodentakaisesta.
  • Kausitasoitettu palkkasumma kasvoi vuoden 2023 helmikuussa 0,5 % edellisestä kuukaudesta.

Palkkasumma kasvoi melkein kaikilla päätoimialoilla

Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi vuoden 2023 helmikuussa kaikilla muilla päätoimialoilla, mutta laski rahoitus- ja vakuutuksen toimialalla vuoden 2022 helmikuuhun verrattuna. Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi nopeimmin muiden palveluiden (7,6 %), yksityisen terveys- ja sosiaalipalveluiden (6,0 %) sekä yksityisen koulutuksen (5,7 %) toimialoilla. Maltillisemmin palkkasumma kohosi teollisuuden (2,7 %), kaupan (2,4 %) ja rakentamisen (2,0 %) toimialoilla. Sen sijaan palkkasumma laski rahoitus- ja vakuutuksen (-1,1 %) toimialalla.

Palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla helmikuussa 4,9 % vuodentakaisesta

Yksityisellä sektorilla työpäiväkorjattu palkkasumma oli helmikuussa 4,9 % suurempi edellisvuoteen verrattuna. Julkisen sektorin työpäiväkorjattu palkkasumma oli 12,5 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Yksityisellä sektorilla kausitasoitettu palkkasumma laski helmikuussa 1,3 % ja kasvoi julkisella sektorilla 8,9 % edellisestä kuukaudesta.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden alusta, minkä takia julkisen sektorin sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä siirtyi hyvinvointialueiden palvelukseen. Siirtymä voi vaikuttaa julkisen sektorin palkkasumman muutoskehitykseen.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Palkkasumman trendit toimialoittain (TOL 2008)

Palkkasumman trendit sektoreittain (S 2012)

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Työpäiväkorjatun palkkasumman vuosimuutos toimialoittain ja sektoreittain, % (TOL 2008 ja S 2012)

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Palkkasumman vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Palkkasumman pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla (2020–2021)

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
  • Muuttuja
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
  • Muuttuja
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkkasumma@stat.fi
Mikko Toiviainen
yliaktuaari
029 551 3589
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.