Julkisen sektorin vuoden 2023 helmi-maaliskuun palkkasummaindeksiä korjattu

Korjauspäivämäärä:

Tilasto: palkkasummakuvaajat

Julkistus: palkkasummakuvaajat 2023, helmikuu, 13.04.2023

palkkasummakuvaajat 2023, maaliskuu, 12.05.2023

Korjauspäivä: 14.06.2023

korjattu tietokantataulukko, tunnus ja nimi

111m -- Palkkasummakuvaajat toimialoittain kuukausitasolla (2015=100), 1995M01-2023M04

111q -- Palkkasummakuvaajat toimialoittain neljännesvuositasolla (2015=100), 1995Q1-2023Q1

Kuvaus korjauksesta

Julkisen sektorin palkkasummakuvaaja revisoitui normaalia voimakkaammin helmi- ja maaliskuun osalta. Revisoituminen johtui teknisestä virheestä, jonka takia julkisen sektorin palkkasummat olivat virheellisesti normaalia korkeammalla tasolla. Julkisen sektorin vuosimuutos revisoitui helmikuussa -9,7 %-yksikköä ja maaliskuussa -6,3 %-yksikköä. Revisoituneet tiedot ovat korjautuneet yllä oleviin taulukoihin. Helmi- ja maaliskuun tietojen julkistustiedotteissa näkyvät vanhat luvut julkisen sektorin palkkasummakuvaajan osalta.

Palkkasummakuvaajien revisoituminen aikaisemmilta kuukausilta näkyy
tietokantataulukossa:

12x8 -- Palkkasummakuvaajien tarkentuminen kuukausitasolla (2015=100), 2020M01-2023M03

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.