Aiheet
Kansantalous

Julkisyhteisöjen alijäämä oli 0,8 miljardia euroa tammi-maaliskuussa 2023

tiedote | Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2023, 1. vuosineljännes

Muutos

Paikallishallintosektori jaettiin alasektoreihin S13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto ja S13132 Hyvinvointialuehallinto 1.1.2023. Paikallishallinnon vuoden 2023 tietojen odotetaan revisioituvan tavanomaista enemmän.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat tammi-maaliskuussa käyvin hinnoin 2,4 miljardia euroa ja menot 2,2 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen nähden. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 0,8 miljardia euroa vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Keskeisiä poimintoja

  • Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa osana paikallishallintoa.
  • Hyvinvointialueiden perustaminen kasvatti valtion sulauttamattomia kokonaismenoja ja kokonaistuloja.
  • Työeläkelaitosten rahoitusasema parani saatujen sosiaaliturvamaksujen sekä omaisuustulojen kasvun myötä.
  • Muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema parani merkittävästi saatujen tulonsiirtojen sekä sosiaaliturvamaksujen kasvun myötä.

Valtion maksamat sulauttamattomat tulonsiirrot sekä tuloverokertymä kasvoivat

Valtionhallinnon sulauttamattomat kokonaistulot kasvoivat 3,9 miljardia euroa (25,6%). Sulauttamattomat kokonaismenot kasvoivat 6,4 miljardia euroa (35,2%) vuoden takaisesta neljänneksestä. Tulojen ja menojen erotuksena laskettu valtion nettoluotonotto oli 5,1 miljardia euroa.

Hyvinvointialueiden perustaminen aiheutti muutoksia valtion sulauttamattomissa tuloissa ja menoissa. Paikallishallintosektorin saamat tuloverot pienenivät ja vastaavasti valtion saamat tuloverotuotot kasvoivat. Valtion maksama tulonsiirto paikallishallintosektorille kasvoi kuntien tuloveron pienentyessä. Valtion tuloista kasvoivat eniten valtion saamat tuloverot. Menoista kasvoivat eniten valtion maksamat tulonsiirrot. Joulukuussa 2022 maksettu hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän ennakkorahoitus on kirjattu tulonsiirroksi hyvinvointialueiden aloitusperiodille vuoden 2023 ensimmäiselle neljännekselle. Kirjaustavan muutoksilla ei ole vaikutusta julkisyhteisöjen nettoluotonantoon.

Paikallishallinto jakautui uusiin alasektoreihin

Vuoden alusta paikallishallintosektori on jakautunut uusiin alasektoreihin: paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto (S13131) ja hyvinvointialuehallinto (S13132). Muutos aiheuttaa aikasarjakatkoksen paikallishallinnon luvuissa. Soteuudistus vaikutti erityisesti paikallishallinnon sektoreiden saamiin verotuloihin ja paikallishallinnon ja valtion välisiin tulonsiirtoihin, joissa mukana on myös joulukuussa 2022 maksettu hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän ennakkorahoitus, joka ajoituskorjattiin vuoden 2023 ensimmäiselle neljännekselle. Paikallishallinnon uusien alasektoreiden tiedot tulevat tarkentumaan uusien lähdeaineistojen parantuessa ja tilastovuoden 2023 vuositilinpidon laadinnan yhteydessä.

Työeläkelaitosten saamat sosiaaliturvamaksut lisääntyivät

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat 0,8 miljardia euroa (9,5 %) ja kokonaismenot 0,6 miljardia euroa (8,2 %) vuoden takaisesta neljänneksestä. Tuloista rahamääräisesti eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut sekä omaisuustulot. Menoista rahamääräisesti kasvoivat eniten maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Työeläkelaitosten ylijäämä oli 0,5 miljardia euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot kasvoivat huomattavasti

Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat 0,6 miljardia euroa (10,8 %) ja kokonaismenot laskivat maltillisesti 0,08 miljardia euroa (-1,7 %) vuoden takaisesta neljänneksestä. Tuloista rahamääräisesti eniten kasvoivat tulonsiirrot valtiolta, mutta myös saadut sosiaaliturvamaksut kasvoivat tuntuvasti. Menoista rahamääräisesti eniten vähenivät maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) oli 0,8 miljardia euroa.

Muutos

Paikallishallintosektori jaettiin alasektoreihin S13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto ja S13132 Hyvinvointialuehallinto 1.1.2023. Paikallishallinnon vuoden 2023 tietojen odotetaan revisioituvan tavanomaista enemmän.
Lue lisää muutoksesta

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
21.06.2023

Julkisyhteisöjen tulojen ja menojen muutos 2023Q1

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
21.06.2023

Kausitasoitettu muutos edellisestä neljänneksestä, %

21.06.2023

Muutos vuodentakaisesta, %

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Taloustoimi
  • Sektori
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rahoitus.tilinpito@stat.fi
Elina Ikola
yliaktuaari
029 551 3364
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.