Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens underskott 0,8 miljarder euro under januari–mars 2023

meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2023, 1:a kvartal

Ändring

Lokalförvaltningen delades in i undersektorerna S13131 Lokalförvaltning exkl. välfärdsområdesförvaltning och S13132 Välfärdsområdesförvaltning 1.1.2023. Uppgifterna om lokalförvaltningen för år 2023 kan revideras mer än vanligt.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen ökade de offentliga samfundens konsoliderade totalinkomster med 2,4 miljarder euro i löpande priser och utgifterna med 2,2 miljarder euro under januari–mars jämfört med motsvarande kvartal året innan. De offentliga samfundens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 0,8 miljarder euro under första kvartalet 2023.

Viktiga punkter

  • Välfärdsområdena inledde sin verksamhet som en del av lokalförvaltningen.
  • Inrättandet av välfärdsområden ökade statens icke-konsoliderade totalutgifter och totalinkomster. 
  • Arbetspensionsanstalternas finansiella ställning förbättrades i och med att de erhållna
    socialskyddsavgifterna och kapitalinkomsterna ökade.
  • Övriga socialskyddsfonders finansiella ställning förbättrades betydligt i och med att de erhållna transfereringarna och socialskyddsavgifterna ökade.

Ändring

Lokalförvaltningen delades in i undersektorerna S13131 Lokalförvaltning exkl. välfärdsområdesförvaltning och S13132 Välfärdsområdesförvaltning 1.1.2023. Uppgifterna om lokalförvaltningen för år 2023 kan revideras mer än vanligt.
Läs mer om ändringen

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Förändring av de offentliga samfundens inkomster och utgifter 2023Q1

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

Förändring från året innan, %

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Transaktion
  • Sektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Elina Ikola
överaktuarie
029 551 3364
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef