Välfärdsområdena statistikförs för första gången på sektorkontona i juni 2023

Statistik: den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Ändringsdatum: 21.6.2023

Information om ändringen

Statistikcentralens sektorindelning reviderades när välfärdsområdena inledde sin egentliga verksamhet den 1 januari 2023. Revideringen inverkar på lokalförvaltningen (S1313), som indelats i två undersektorer:  lokalförvaltning exkl. välfärdsområdesförvaltning (S13131) och välfärdsområdesförvaltning (S13132).

I statistiken över den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis publiceras de ursprungliga uppgifterna separat för välfärdsområdesförvaltningen och den övriga lokalförvaltningen fr.o.m. publiceringarna i juni 2023. De säsongrensade och arbetsdagskorrigerade uppgifterna samt trendserierna publiceras bara på lokalförvaltningens summanivå S1313 tills det finns tillräckligt med observationer för modellering av säsongrensningarna inom undersektorerna.

Sektorn S13131 Lokalförvaltning exkl. välfärdsområdesförvaltning omfattar lokalförvaltningens uppgifter i sin helhet fram till år 2022. Under första kvartalet 2023 förekommer ett avbrott i tidsserierna, då kommunernas och samkommunernas ansvar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendet överfördes till välfärdsområdena.

Lokalförvaltningens uppgifter för år 2023 är mer osäkra än vanligt på grund av nytt material och nya statistikmetoder. Uppgifterna förväntas revideras mer än vanligt när den första årsstatistiken enligt den nya sektorindelningen färdigställs år 2024. Särskilt siffrorna för lokalförvaltningens undersektorer väntas preciseras när materialet kommer in.

Läs mer om revideringen av sektorindelningen

Läs mer om välfärdsområdenas inverkan påkvartalsräkenskaperna (på finska)