Aiheet
Koulutus ja tutkimus

Vuoden 2021 uusista ylioppilaista koulutusten ulkopuolelle jäi 63 %, yhtä suuri osa kuin edellisvuonna

katsaus | Koulutukseen hakeutuminen 2021

Tilastokeskuksen mukaan kevätlukukaudella 2021 ylioppilastutkinnon suorittaneita uusia ylioppilaita oli 25 800, heistä 3/5 oli naisia. Uusista ylioppilaista 83 % haki välittömästi jatko-opintoihin joko yliopistokoulutukseen, 49 %, ammattikorkeakoulutukseen, 21 %, yliopisto- ja ammattikorkeakoulutukseen, 12 %, tai ammattikoulutukseen, 1,4 %. Ilman jatkokoulutuspaikkaa jäi 63 % uusista ylioppilaista. Yliopistokoulutuksessa jatkoi 22 %, ammattikorkeakoulussa 12 % ja ammatillisessa koulutuksessa 2,1 % uusista ylioppilaista.

Yli 80 % kevään 2021 uusista ylioppilaista haki välittömästi jatko-opintoihin

Kevään 2021 uusista ylioppilaista 83 % haki välittömästi jatko-opintoihin joko yliopistokoulutukseen ja/tai ammattikorkeakoulutukseen tai ammattikoulutukseen. Suurin osa, 49 %, uusista ylioppilaista haki vain yliopistokoulukseen. Vain yliopistokoulutukseen hakeneiden uusien ylioppilaiden määrä väheni edellisvuodesta vajaan kaksi prosenttia. Vain ammattikorkeakoulutukseen hakeneiden tuoreiden ylioppilaiden osuus sen sijaan nousi hieman edellisvuoteen verrattuna, ollen 21 % vuonna 2021.

Vain yliopistokoulutukseen haki uusista naisylioppilaista isompi osuus, 50 %, kuin uusista miesylioppilaista, 47 %. Miehistä, joka viides, 19 %, ei hakenut ylioppilasvuonna jatko-opintoihin, naisista jatko-opintoihin hakemattomien osuus oli 15 %. Ammattikorkeakoulutukseen hakeneiden miesylioppilaiden osuus, 20 %, oli prosenttiyksikön pienempi, kuin ammattikorkeakoulutukseen hakeneiden naisylioppilaiden osuus, 21 %.

Joka kolmas uusista ylioppilaista jatkaa välittömästi opintoja

Kevään 2021 ylioppilaista 63 % jäi ilman jatkokoulutuspaikkaa, naisista 66 % ja miehistä 59 %. Yliopistokoulutuksessa jatkoi 22 %, ammattikorkeakoulussa 12 % ja ammatillisessa koulutuksessa 2 % uusista ylioppilaista.

Tuoreista naisylioppilaista yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksessa jatkoi pienempi osuus, 31 %, kuin tuoreista miesylioppilaista, 40 %. Kuitenkin tuoreista ylioppilaista näihin oppilaitoksiin jatkaneiden naisylioppilaiden määrä, 4 700, oli suurempi, kuin tuoreiden miesylioppilaiden määrä, 4 300.

Vuonna 2018 valmistuneista ylioppilaista 74 % on opiskelemassa 3 vuotta valmistumisen jälkeen

Kun tarkastellaan vuonna 2018 valmistuneiden ylioppilaiden (30 900) välitöntä sijoittumista jatko-opintoihin, samana vuonna jatko-opintopaikan sai 28 %. Puolet valmistuneista oli saanut opiskelupaikan vuoden 2019 loppuun mennessä, alemman korkeakoulututkinnon oli aloittanut 26 %, ammattikorkeakoulututkinnon 19 % ja ammatillisen peruskoulutuksen 4 %. Kaksi vuotta valmistumisen jälkeen opintoihin sijoittuneiden osuus nousi 67 %:iin. Vuoden 2021 loppuun mennessä opintonsa oli aloittanut jopa 74 % vuonna 2018 valmistuneista ylioppilaista. 38 % oli aloittanut opintonsa yliopistossa ja 31 % ammattikorkeakoulussa.

Vuonna 2021 ammattikorkeakoulun tai yliopiston aloittaneista opiskelijoista suurimmalla osalla korkein aiempi tutkinto on ylioppilastutkinto

Lähes joka toisella, 47 %, ammatillisen koulutuksen (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) vuonna 2021 aloittaneella opiskelijalla oli suoritettuna jokin peruskoulun jälkeinen tutkinto. Joka neljäs, 25 %, oli suorittanut aiemmin toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Ylioppilastutkinnon oli suorittanut 6 %, sekä ylioppilastutkinnon että toisen asteen ammatillisen tutkinnon oli suorittanut 5 % ja korkeakoulututkinnon oli suorittanut 11 % uusista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Lukiokoulutuksen vuonna 2021 aloittaneista opiskelijoista lähes jokainen, 98 %, aloitti ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Ammattikorkeakoulutuksen (ammattikorkeakoulutus päivä- ja monimuotototeutus, sekä ylempi ammattikorkeakoulututkinto) vuonna 2021 aloittaneista joka kolmannella, 32 %, oli korkeimpana edellisenä tutkintona ylioppilastutkinto ja joka neljännellä, 26 %, toisen asteen ammatillinen tutkinto. Uusista ammattikorkeakoulutuksen opiskelijoista sekä ylioppilastutkinnon että toisen asteen ammatillisen tutkinnon oli suorittanut 11 % ja sekä ylioppilas- että ammattikorkeakoulututkinnon oli suorittanut 14 %. Kaiken kaikkiaan jonkin korkeakoulututkinnon oli suorittanut joka neljäs, 24 %, uusista ammattikorkeakoulun opiskelijoista.

Vuonna 2021 yliopistokoulutuksen aloittaneista opiskelijoista yli puolella, 58 %, oli taustalla korkeimpana tutkintona ylioppilastutkinto. Jonkin aiemman korkeakoulututkinnon oli suorittanut 28 % uusista yliopistokoulutuksen opiskelijoista, heistä noin puolella, 14 %, oli taustalla ammattikorkeakoulututkinto, 3 %, tai ammattikorkeakoulu ja ylioppilastutkinto, 11 %.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Koulutukseen hakeutuminen
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Koulutukseen hakeutuminen
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Jatko-opinnot
 • Sukupuoli
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutussektori
 • Sukupuoli
 • Aiempi tutkinto
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutus
 • Aiempi tutkinto
 • Koulutusala
 • Sukupuoli
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Jenni Väisänen
yliaktuaari
029 551 3812
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.