Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Pienituloisten määrä kasvoi vuonna 2021

katsaus | Tulonjakotilasto 2021

Tilastokeskuksen mukaan pienituloisten osuus väestöstä palautui koronaa edeltävälle tasolle vuonna 2021. Pienituloisia oli 718 700 eli noin 40 000 henkilöä enemmän kuin vuonna 2020, mutta likimain saman verran kuin vuonna 2019. Kokonaan perusturvan varassa oli 241 200 henkilöä, noin 20 000 henkeä edellisvuotta vähemmän. Neljä vuotta yhtäjaksoisesti perusturvan varassa oli 103 700 henkilöä vuonna 2021, lähes saman verran kuin vuotta aiemmin.

Pienituloisia edellisvuotta enemmän vuonna 2021

Pienituloisia oli 718 700 henkilöä vuonna 2021 eli 13,2 % asuntoväestöstä. Osuus palautui lähes vuoden 2019 tasolle (13,4 %) vuoden 2020 notkahduksen (12,5 %) jälkeen. Pienituloisuus on suhteellista ja sen raja on Eurostatin määritelmän mukaisesti 60 % mediaanitulosta, mikä tarkoittaa yhden hengen taloudelle noin 1 350 euroa kuukaudessa vuonna 2021.

Raja voidaan asettaa myös puoleen mediaanituloista, joka on OECD:n käyttämä pienituloisuuden raja. Tällöin pienituloisuuden raja oli vuonna 2021 yhden hengen taloudelle noin 1 130 euroa kuukaudessa. Tällä rajalla pienituloisiksi määrittyy 336 500 henkilöä. Tämä on 6,2 % asuntoväestöstä eli lähes sama osuus kuin vuonna 2019 (6,3 %). Vuonna 2020 osuus oli 5,8 %.

Suhteellisen pienituloisuuden kehitys oli samankaltaista vuosina 2010-2021 sekä 60 että 50 % pienituloisuusrajalla.

Pitkittyneesti pienituloisia 421 600

Pienituloisuus on pitkittynyttä, kun tilastovuoden lisäksi henkilö on ollut pienituloinen vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta. Raja on tällöin EU-määritelmän mukainen eli 60 % mediaanitulosta. Pienituloisista noin kolme viidestä (59 %) eli 421 600 henkilöä oli pitkittyneesti pienituloisia vuonna 2021. Osuus on hieman pienempi kuin vuonna 2010 (n. 62 %), mutta selvästi suurempi kuin vuosituhannen vaihteessa (n. 50 %).

Pienituloisuusraja on suhteessa mediaanituloon ja muuttuu samalla tavalla vuosittain. Vuonna 2021 mediaanitulo ja siten myös siihen sidotut pienituloisuusrajat kasvoivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Raja voidaan myös kiinnittää tiettyyn vuoteen siten, että vain rahan arvon muutos huomioidaan. Kun käytetään vuoden 2020 reaalista pienituloisuusrajaa, määrittyy pienituloisiksi 689 800 henkilöä vuonna 2021. Tämä on noin 10 000 henkilöä vuotta 2020 enemmän.

Pienituloisuus lisääntyi siten vuodesta 2020 vuoteen 2021, olipa rajana 60 % tai 50 % mediaanitulosta tai 60 % edellisen vuoden mediaanitulosta. Myös pitkittyneesti pienituloisten lukumäärä lisääntyi.

Pienituloisia lapsia 121 800

Pienituloisissa asuntokunnissa (raja 60 % mediaanista) oli 121 800 lasta vuonna 2021, mikä oli 11,9 % kaikista alle 18-vuotiaista. Vuotta aiemmin lukumäärä oli 114 300 ja osuus 11,1 %. Vuonna 2010, joka on ensimmäinen vuosi, jolta vertailukelpoinen tieto on saatavilla, lasten pienituloisuusaste oli 12,8 %.

Kokonaan perusturvan varassa olevia henkilöitä edellisvuotta vähemmän vuonna 2021

Kokonaan perusturvan varassa olevat ovat henkilöitä, joiden asuntokunnan bruttotuloista yli 90 % koostuu perusturvaetuuksista. Perusturvaetuudet ovat valtaosin muita kuin ansiosidonnaisia tulonsiirtoja. Poikkeuksia ovat sairaus- ja vanhempainpäivärahat. Perusturvaetuudeksi on luettu myös toimeentulotuki.

Kokonaan perusturvan varassa oli 241 200 henkilöä vuonna 2021. Lukumäärä vähentyi edellisvuodesta, sillä vuotta aiemmin heidän määränsä oli 261 500. Lapsista kokonaan perusturvan varassa oli 50 600, kun vuotta aiemmin määrä oli 56 200. Asuntoväestöstä kokonaan perusturvan varassa oli 4,4 % ja lapsista 5 % vuonna 2021.

Kokonaan perusturvan varassa olleista 48 % asui asuntokunnassa, jonka suurin tulolähde oli työttömyysturvan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki vuonna 2021. Vuonna 2010 vastaava osuus oli noin 38 %.

Pitkittyneesti kokonaan perusturvan varassa 103 700 henkilöä

Pitkittyneesti kokonaan perusturvan varassa olevia ovat henkilöt, joiden asuntokunta on ollut perusturvan varassa yhtäjaksoisesti vähintään neljä vuotta eli tilastovuoden lisäksi jokaisena edeltävistä kolmesta vuodesta. Tällaisia henkilöitä oli 103 700 vuonna 2021, lähes saman verran kuin vuotta aiemmin (104 600). Vuonna 2010 heitä oli 61 100.

Myös pitkittyneesti perusturvan varassa olleista vajaa puolet (48 %) asui asuntokunnassa, jonka suurin tulolähde oli työttömyysturvan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki vuonna 2021 .

Pitkittyneesti perusturvan varassa olevista 55 % oli miehiä. Vuonna 2010 osuus oli 51 %. Noin 17 % oli lapsia vuonna 2021 eikä osuus ole juuri muuttunut vuoteen 2010 verrattuna. Sen sijaan yli 65-vuotiaiden osuus on alentunut. Se oli 18 % vuonna 2010 ja 10 % vuonna 2021. Eniten on noussut 25–34 vuotiaiden osuus, joka oli 18 % vuonna 2021 ja 12 % vuonna 2010.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Perusturvan varassa oleminen
 • Henkilön ikä
 • Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Aikuisten ja lasten lukumäärä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Maakunta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Seutukunta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Henkilön ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tulolaji
 • Tulokymmenys
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Perusturvan varassa oleminen
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Veli-Matti Törmälehto
erikoistutkija
029 551 3680
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.