Aiheet
Väestö ja yhteiskuntaTyö, palkat ja toimeentulo

Tulonjakotilasto

Suomen virallinen tilasto (SVT)
Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien vuositulojen jakautumista, tuloeroja ja pienituloisuutta väestöryhmien kesken. Tilastossa kuvataan käytettävissä olevia tuloja ja niiden muodostumista verotus ja tulonsiirrot huomioiden. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa.

Tuottaja:

Tilastokeskus

Julkaisut

tiedote | Tulonjakotilasto, tulot ja asumismenot 2022
tiedote | Tulonjakotilasto 2022
katsaus | Tulonjakotilasto 2022, tuloerojen kehitys Suomessa
katsaus | Tulonjakotilasto 2022, pienituloisuus
tiedote | Tulonjakotilasto, tulot ja asumismenot 2021
tiedote | Tulonjakotilasto 2021

Tulevat julkaisut

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Käytettävissä oleva reaalinen rahatulo kulutusyksikköä kohti tulokymmenyksittäin 1995-2022

Asuntokuntien käytettävissä olevan reaalisen rahatulon mediaani kulutusyksikköä kohti kunnittain 1995-2022

Henkilökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot iän ja sukupuolen mukaan 2022

Henkilökohtaiset käytettävissä olevat reaalitulot iän mukaan 1995-2022

Asumiskustannusrasitteisten henkilöiden osuus kotitalouden elinvaiheen mukaan 2022

Keskimääräisten reaalitulojen vuosimuutos tulokymmenyksittäin 2022

Tuloerojen kehitys 1986-2022, Gini-kerroin

Reaalinen tulotaso tulokymmenyksittäin 2018, 2021 ja 2022

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Veli-Matti Törmälehto
erikoistutkija
029 551 3680
Muut asiantuntijat

Viittausohje

Viittausohje

Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.