Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomst

Inkomstfördelningsstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster, inkomstskillnaderna och låga inkomster bland befolkningsgrupperna. I statistiken beskrivs de disponibla inkomsterna och hur de bildas med beaktande av beskattningen och transfereringarna. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Inkomstfördelningsstatistik, inkomst och boendeutgifter 2022
meddelande | Inkomstfördelningsstatistik 2022
meddelande | Inkomstfördelningsstatistik, inkomst och boendeutgifter 2021
meddelande | Inkomstfördelningsstatistik 2021
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd 1995-2022

Medianen för bostadshushållens disponibla reella penninginkomst per konsumtionsenhet kommunvis 1995-2022

Individuell penninginkomst efter ålder och kön 2022

Medianvärde, individuell disponibel penninginkomst (hushållens inkomstslag inte fördelade åt personer) 1995-2022

Andelen personer med boendekostnadsbelastning efter hushållets livsfas 2022

Årsförändring av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil 2022

Utveckling av inkomstskillnaderna 1986-2022, Gini-index

Reell inkomstnivå per inkomstdecil för 2018, 2021 och 2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Veli-Matti Törmälehto
specialforskare
029 551 3680
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna