Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Koulutus ja tutkimusYritykset

Koulutuksen sisältö ja järjestäjä sekä koronapandemian rajoitusten vaikutukset osaamisen kehittämiseen yrityksissä vuonna 2020

katsaus | CVTS, yritysten henkilöstökoulutus 31.12.2020

Tilastokeskuksen mukaan yritysten järjestämän koulutuksen sisältö kurssimuotoisessa opiskelussa painottui työn teknisiin, käytännöllisiin tai tehtäväkohtaisiin taitoihin, joilla tarkoitetaan ammattiin tai työtehtävää liittyvää erityisosaamista. Koulutustunneista lähes puolet oli koulutusyritysten antamaa. Koronapandemian myötä verkko- ja hybridikoulutuksena järjestettävän opiskelun suosio lisääntyi selvästi.

Suurin osa kurssimuotoisesta opiskelusta kohdistui työtehtäviin liittyvän erityisosaamisen vahvistamiseen

Kurssimuotoisesta opiskelusta lähes 43 % liittyi työn teknisiin, käytännöllisiin tai tehtäväkohtaisiin taitoihin eli ammattiin tai työtehtävään liittyvään erityisosaamiseen vuonna 2020. Esimies- ja johtamistaitoihin liittyi 14 % opiskelusta ja 10 % asiakastyön taitoihin (esimerkiksi vuorovaikutus, myynti ja markkinointi). Tiimi-, ryhmä- ja projektityötaitojen osuus koulutustunneista oli 6 % samoin kuin ammattimaisen IT-osaamisen. Kurssikoulutuksen sisältöjen osuudet ja keskinäinen järjestys ovat pysyneet melko muuttumattomina edellisestä tutkimuskerrasta vuodesta 2015.

Päätoimialoilla oli joitain eroja koulutuksen sisällöissä. Asiakastyöhön liittyvien taitojen osuus oli palvelujen päätoimialalla noin 13 % ja teollisuuden päätoimialalla selvästi pienempi, vajaa 5 %. Ammattimaisen IT-osaamisen sekä esimies- ja johtamistaitojen osuus oli aavistuksen suurempi palvelujen toimialalla verrattuna teollisuuden toimialaan.

Eri sisältöalueiden osuudet kurssikoulutustunneista ovat pysyneet hyvin samanlaisina vuodesta 2010. Poikkeuksen muodostavat asiakastyö, jonka osuudet ovat pienentyneet vuoden 2010 14 %:sta vuoden 2020 noin 10 %:iin. Teknisten, käytännöllisen tai tehtäväkohtaisten taitojen osuus on kasvanut noin 38 %:sta vuonna 2010 lähes 43 %:iin vuonna 2020.

Koulutuksen sisältöjen osuuksissa oli joitakin eroja sen mukaan, oliko koulutus sisäisesti järjestettyä (yrityksen itse suunnittelema tai järjestämä) vai ulkoisesti järjestettyä (yrityksen ulkopuolisen organisaation suunnittelema ja järjestämä). Asiakastyön osuus kurssikoulutustunneista oli vain sisäistä kurssikoulutusta järjestäneillä yrityksillä suurempi (26 %) verrattuna vain ulkoista koulutusta järjestäneisiin yrityksiin (noin 13 %). Samoin oli teknisten, käytännöllisten tai tehtäväkohtaisten taitojen kanssa, jossa vain sisäistä koulutusta järjestäneillä yrityksillä osuus oli lähes 60 %, mikä on selvästi enemmän kuin yrityksillä, jotka järjestivät vain ulkoista kurssikoulutusta (osuus noin 35 %).

Vain ulkoista kurssikoulutusta järjestäneillä yrityksillä oli esimies- ja johtamistaitojen osuus
kurssikoulutustunneista 12 %, mikä on selvästi enemmän verrattuna vain sisäistä kurssikoulutusta järjestäneisiin yrityksiin (osuus noin 4 % kurssikoulutustunneista).

Yrityksissä järjestetään pakollisia työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä kursseja. Henkilöstölle pakollisten työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien koulutusten osuus kaikista koulutustunneista oli 21 % vuonna 2020, mikä oli saman verran kuin viisi vuotta aiemmin. Teollisuuden päätoimialalla pakollisten kurssien osuus kaikista koulutustunneista oli noin 32 % ja palvelujen päätoimialalla puolet pienempi (15 %). 

Kurssikoulutustunneista lähes puolet koulutusyritysten järjestämää

Koulutusyritykset olivat selvästi suurin ulkoisesti järjestetyn koulutuksen järjestäjä 47 % osuudella kaikista kurssikoulutustunneista vuonna 2020. Muiden koulutuksen järjestäjien osuus oli 13 % ja muiden yritysten kuin koulutusyritysten osuus oli 12 % kurssikoulutustunneista.

Teollisuuden päätoimialalla koulutuksen järjestäjänä toimivat koulutusyritykset jonkin verran enemmän kuin palvelujen sektorilla (teollisuus 50 % ja palvelut 45 %). Muut koulutuslaitokset (ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja erikoisoppilaitokset, kansan- ja kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot) järjestivät selvästi isomman osuuden koulutuksesta palvelujen päätoimialalla verrattuna teollisuuden päätoimialaan (palvelut 11 % ja teollisuus 6 %). Muiden yritysten kuin koulutusyritysten osuus koulutuksen järjestäjistä oli teollisuuden päätoimialalla 15 % ja palvelujen toimialalla hieman pienempi, 11 %.

Toimialoittain koulutuksen järjestäjien osuuksissa on suuria eroja. Oppilaitosten osuus koulutuksen järjestäjistä oli suurin majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialalla, noin 39 %. Koulutusyritysten osuus järjestäjistä oli suurin rakentamisen toimialalla, noin 65 % kaikista järjestäjistä. Muiden yritysten kuin koulutusyritysten (laitetoimittajat, emo- tai sisaryhtiöt jne. eli yritykset, joiden päätehtävä ei ole koulutus) osuus oli suurin moottoriajoneuvojen ym. kaupan toimialalla, lähes 40 %. Työnantajaliittojen osuus koulutuksen järjestäjistä oli suurin tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen toimialalla, 27 %.

Koronapandemian seurauksena koulutukset verkkoon

Yrityksiltä kysyttiin, millaisia vaikutuksia koronapandemiasta seuranneilla rajoituksilla oli ollut yrityksen henkilöstön kehittämiseen vuonna 2020.

Suurin vaikutus oli koulutuksen tarjoaminen aiempaa enemmän verkko- tai hybridikoulutuksena, lähes 57 % yrityksistä ilmoitti tämän. Verkko- tai hybridikoulutusta järjesti aiempaa enemmän palvelujen päätoimialan yrityksistä 61 % ja teollisuuden päätoimialalla 49 %. Noin puolet vastanneista yrityksistä ilmoitti, että henkilöstön koulutusmahdollisuuksia oli aiempaa vähemmän, näin oli erityisesti palvelujen päätoimialalla (palvelujen päätoimiala 52 % ja teollisuuden päätoimiala 45 %). Henkilöstön osaamisen kehittämiseen käytettiin aiempaa vähemmän koulutuspäiviä (42 % yrityksistä). Palvelujen päätoimialalla vastaava luku oli 46 % ja teollisuuden päätoimialalla 36 %.

Aiemmin ilmestyneessä julkistuksessa (31.10.2022) käy ilmi, että itseohjattu opiskelu mm. verkkokoulutusympäristöissä on vuodesta 2010 noin kolminkertaistunut 30 %:iin vuonna 2020. Sama näkyy tässä: joka kolmas yritys ilmoitti, että koulutusta tarjottiin aiempaa enemmän itseopiskeluna. Palvelujen päätoimialalla osuus oli suurempi, 36 %, verrattuna teollisuuden päätoimialaan, jossa se oli hieman alle 30 %.

Erilaisten koronapandemiasta seuranneiden rajoitusten vaikutukset henkilöstön osaamisen kehittämiseen kasvoivat järjestelmällisesti yrityksen koon suuretessa. Pienissä 10-49 hengen yrityksissä hieman yli puolet tarjosi koulutusta enemmän verkko- tai hybridikoulutuksena, kun vastaava osuus suurissa vähintään 250 hengen yrityksissä oli jo 90 %. Erityisesti suurissa yrityksissä järjestettiin sellaista koulutusta, jota muuten ei olisi ollut tarjolla (10-49 hengen yritykset noin 8 % ja vähintään 250 hengen yritykset 37 %). Myös koulutuksen sisällöt muuttuivat kaikista eniten suurissa yrityksissä. 10-49 hengen yrityksissä koulutuksen sisältöjen muuttumisesta ilmoitti 14 % yrityksistä ja vähintään 250 hengen yrityksistä 42 % yrityksistä.

Henkilöstön koulutusmahdollisuuksia, koulutukseen osallistuneita ja toteutettuja koulutuspäiviä oli aiempaa vähemmän nimenomaan suurissa yrityksissä koronapandemian rajoitusten seurauksena. Suurista yrityksistä 67 % ilmoitti, että henkilöstön koulutusmahdollisuuksia oli aiempaa vähemmän, kun pienistä yrityksistä näin ilmoitti 47 %. Koulutukseen osallistuneita oli aiempaa vähemmän suurissa yrityksissä (suuret yritykset 53 % ja pienet 30 %). Myös henkilöstön osaamisen kehittämiseen käytettiin aiempaa vähemmän koulutuspäiviä juuri suurissa yrityksissä, joista 64 % ilmoitti näin. Pienillä yrityksillä vastaava osuus oli 40 %.

 

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Sektori
  • Kurssikoulutuksen sisältöalue
  • Henkilöstön määrä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sektori
  • Henkilöstön määrä
  • Yritykset koulutuksen järjestämisen mukaan
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
cvts@stat.fi
Tarja Seppänen
yliaktuaari
029 551 3220
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.