Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Selvitettyihin rikoslakirikoksiin epäiltyjen määrä laski 8 %

katsaus | Rikos- ja pakkokeinotilasto 31.12.2022

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2022 viranomaisten tietoon tuli 475 900 rikoslakirikosta ja niiden selvitysprosentti oli 59,4. Selvitettyihin rikoslakirikoksiin epäiltyjä oli 307 800, mikä on 8 % edellisvuotta vähemmän. Epäillyistä lähes 90 % oli Suomen kansalaisia.

Ilmoitettujen pahoinpitelyjen määrä kasvoi 11,8 %

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2022 yhteensä 494 700 rikosta ja rikkomusta. Tämä on 1,3 % edellisvuotta vähemmän. Kaikkien rikosten ja rikkomusten selvitysprosentti oli 60,5, kun se vuotta aiemmin oli 64,6 %. Rikosten selvitysprosentti lasketaan jakamalla vuoden aikana selvitetyt rikokset saman vuoden aikana ilmoitettujen rikosten määrällä. Selvitetty rikos on voinut tulla poliisin tietoon tilastovuonna tai sitä aikaisemmin.

Rikoslakirikoksia tuli tietoon 475 900, mikä on 1,4 % edellisvuotta vähemmän. Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos selvittivät vuonna 2022 yhteensä 282 500 rikoslakirikosta, ja selvitysprosentti oli 59,4. Vuotta aiemmin selvitysprosentti oli 63,5.

Varkausrikoksia tuli tietoon 128 300, mikä on vajaat 500 tapausta edellisvuotta enemmän. Varkausrikosten selvitysprosentti oli 33,1. Myymälävarkauksista noin 60 % selvitetään, kun vapaa-ajan asuntomurroista selvitetään noin 20 %. Myymälävarkauksia tuli tietoon 54 300, mikä on 3,7 % edellisvuotta enemmän. Vapaa-ajanasuntomurtoja tuli tietoon 757. Ryöstörikoksia tuli tietoon 2 300, mikä on 23 % edellisvuotta enemmän. Ryöstöjen selvitysprosentti oli 52,5, mikä on vajaat 3 prosenttiyksikköä edellisvuotta alhaisempi.

Henkirikoksia tuli vuonna 2022 tietoon yhteensä 79. Näistä 52:n tutkintanimike oli tappo ja 26:n murha ja yhden surma. Henkirikoksista 50 tapahtui yksityisasunnossa ja 20 yleisellä paikalla. Tietoon tulleiden henkirikosten määrä oli 4 vähemmän kuin edellisvuonna. Henkirikosten selvitysprosentti oli 81. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 349.

Pahoinpitelyitä ilmoitettiin vajaat 38 200, mikä on 4 000 edellisvuotta enemmän. Pahoinpitelyjen selvitysprosentti oli noin 59.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin 2 380, mikä on 13,9 % edellisvuotta enemmän. Ilmoitettujen raiskausten määrä puolestaan laski 9,8 %. Niitä ilmoitettiin 1 669. Muita seksuaalirikoksia ilmoitettiin 1 424, mikä on 12 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvitysprosentti oli 68,4, raiskausten 78,7 ja muiden seksuaalirikosten 66,9. Kaikki selvitysprosentit ovat korkeampia kuin edellisvuonna.

Laittomasta uhkauksesta tehtiin 10 800 ilmoitusta, mikä on 800 enemmän kuin vuonna 2021. Näitä rikoksia selvitettiin 5 600, ja selvitysprosentti oli 52.

Rikoslain 46 luvun maahantuontiin ja maastavientiin liittyvistä rikoksista tehtiin 2 100 ilmoitusta. Kasvua edellisvuoteen on noin 500 tapausta. Maahantuonti- ja maastavientirikosten määrä oli vuonna 2022 koronaa edeltäneiden vuosien 2019 ja 2018 tasolla.

Poliisin tietoon tuli runsaat 485 800 rikosta ja rikkomusta. Näistä 469 700 oli rikoslakirikoksia. Tietoon tulleiden rikoslakirikosten määrä laski edellisvuodesta vajaalla 2 %:lla. Poliisin selvitysprosentti kaikkien rikosten ja rikkomusten osalta oli 60,1 ja rikoslakirikosten osalta 59,1.

Tullin tietoon tuli runsaat 6 400 rikosta ja rikkomusta, mikä on runsaat 1 000 edellisvuotta enemmän. Rajavartiolaitoksen tietoon tuli puolestaan runsaat 2 400 rikosta ja rikkomusta. Tämä on 400 tapausta edellisvuotta enemmän. Tullin rikosten ja rikkomusten selvitysprosentti oli 80,1 ja rajavartiolaitoksen 86,6.

Selvitettyihin rikoslakirikoksiin epäiltyjen määrä väheni 8 %

Vuonna 2022 selvitetyissä 282 500 rikoslakirikoksessa oli yhteensä 307 800 syylliseksi epäiltyä. Yksi henkilö voi olla epäiltynä useammasta rikoksesta, ja samaan rikokseen voi olla useampia epäiltyjä. Syylliseksi epäiltyjen määrä väheni 8 % edellisvuodesta.

Selvitettyihin rikoslakirikoksiin epäiltyjen miesten määrä laski 8 % ja naisten määrä 7,9 %. Alle 15-vuotiaiden selvitettyihin rikoslakirikoksiin epäiltyjen määrä kasvoi 13,8 %. Alle 15-vuotiaita rikoslakirikoksiin epäiltyjä oli 12 000. Pahoinpitelyihin epäiltiin vajaata 2 700 alle 15-vuotiasta, mikä on 23,2 % edellisvuotta enemmän. Ryöstöistä epäiltyjä oli 269, mikä on 136 % edellisvuotta enemmän.

Syylliseksi epäiltyjen 15–17-vuotiaiden määrä kasvoi 4,3 % edellisvuodesta. 18–20-vuotiaiden määrä väheni 7,4 % ja yli 21-vuotiaiden määrä väheni 9,8 % edellisvuodesta.

Epäillyistä vajaat 90 % Suomen kansalaisia

Vuonna 2022 selvitettyihin rikoslakirikoksiin epäillyistä vajaat 273 700 eli 88,9 % oli Suomen kansalaisia. Viimeisen 5 vuoden aikana osuus on vaihdellut 88,5 ja 90 % välillä. Vuoteen 2021 verrattuna suomalaisten epäiltyjen määrä väheni 9 %.

Rikoslakirikoksiin epäillyistä 34 100 oli ulkomaiden kansalaisia. Tämä on 1,7 % edellisvuotta enemmän.

Epäillyistä 21 200 eli 6,9 % oli jonkin Euroopan maan kansalaisia. Epäillyistä 8 300 oli virolaisia, 2 600 venäläisiä, 1 600 ruotsalaisia, 1 600 romanialaisia ja 1 100 latvialaisia.

Euroopan ulkopuolisista maista eniten epäiltyjä oli Irakista, 3 800, Somaliasta 1 100, Syyriasta 940 ja Afganistanista 890

Syntyperältään suomalaistaustaisia selvitettyihin rikoslakirikoksiin epäiltyjä oli 260 000, mikä on 9,7 % edellisvuotta vähemmän. Suomalaistaustaisista vajaat 8 900 on syntynyt ulkomailla.

Ulkomaalaistaustaisia epäiltyjä oli vajaat 35 100, mikä on yhtä paljon kuin edellisvuonna. Ulkomaalaistaustaisista epäillyistä vajaat 4 800 on syntynyt Suomessa.

Miesuhrien määrä kasvoi vajaat 12 %

Vuonna 2022 viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli 58 800 uhria, kun tekosarjat lasketaan yhtenä rikoksena. Tämä on 8,3 % enemmän kuin edellisvuonna. Uhreista 31 000 oli miehiä ja 27 900 naisia. Miesten määrä kasvoi 11,7 % ja naisten 4,7 %.

Tieto uhreista saadaan luotettavasti vain tietyistä väkivalta- ja seksuaalirikoksista. Esimerkiksi omaisuusrikoksissa poliisi ei erikseen erittele rikoksen uhria ja asianomistajia. Erityisesti alaikäisiin kohdistuneissa rikoksissa varsinaisen uhrin lisäksi tämän huoltaja merkitään asianomistajaksi.

Lukumääräisesti eniten kasvoi pahoinpitelyrikosten uhrien määrä. Näiden rikosten uhreja oli 37 400, mikä on vajaat 4 200 eli 12,5 % edellisvuotta enemmän.

Alaikäisiä uhreja oli 14 900, mikä on 15,8 % enemmän kuin vuonna 2021. Yli 18-vuotiaiden uhrien määrä puolestaan kasvoi 5,9 % Heitä oli 43 600. Pahoinpitelyjen alaikäisiä uhreja oli 8 900, mikä on 15 % edellisvuotta enemmän. Ryöstörikosten alaikäisten uhrien määrä kasvoi peräti 91 %. Heitä oli 638.

Alaikäisten uhrien määrä näyttää nousseen etenkin alle 18-vuotiaiden tekemien rikosten kasvun takia. Tällaisten tapauksien määrä kasvoi 36 % edellisvuodesta.


Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Kunta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Hyvinvointialue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Rikos
 • Hyvinvointialue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Viranomainen
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Tehtävä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Epäillyn sukupuoli
 • Pääasiallinen toiminta
 • Syylliseksi epäillyn ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Koulutusaste
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Epäillyn sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Sosioekonominen asema
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Hyvinvointialue
 • Vakituinen asuinmaa
 • Kansalaisuus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Päihtymys
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Hyvinvointialue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hyvinvointialue
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hyvinvointialue
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Asianomistajan ikä
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Hyvinvointialue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Moottorikulkuneuvon käyttövarkauden kohde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Desiili
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Omaisuusluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • ICCS rikosluokka
 • Jutun luokittelu
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Kansalaisuus
 • ICCS rikosluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Jutun luokittelu
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Rikos
 • Epäillyn sukupuoli
 • Epäillyn ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Vakituinen asuinmaa
 • Kansalaisuus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kansalaisuus
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Syntyperä
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Taustamaa
 • Epäillyn sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Syntyperä
 • Epäillyn sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rikos@stat.fi
Kimmo Haapakangas
yliaktuaari
029 551 3252
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.