Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Asuminen ja rakentaminenKansantalous

Uudisrakentaminen väheni vuonna 2022

katsaus | Rakennus- ja asuntotuotanto 31.12.2022

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2022 aikana uudisrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia yhteensä 37,6 miljoonaa kuutiometriä, joka oli selvästi edellisvuotista vähemmän. Vuoden 2022 myönnettyjen rakennuslupien kappale- sekä kuutiomäärät jäivät reilusti alle 5 vuoden keskiarvon. Uudisrakennushankkeiden aloituskuutiot jäivät myös alle vuodentakaisen määrän.

Uudisrakentamisen myönnetyt ja aloitetut lupakuutiot vähenivät vuonna 2022

Vuoden 2022 aikana uudisrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia yhteensä 37,6 miljoonaa kuutiometriä, joka oli 16 % vähemmän kuin vuonna 2021. Myönnettyjen rakennuslupien kappale- sekä kuutiomäärät jäivät selvästi alle 5 vuoden keskiarvon. Käyttötarkoitusluokista vain Toimistorakennuksissa ja Energianhuoltorakennuksissa myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärät kasvoivat edellisvuodesta.

Asuinrakentamisen kuutiomäärä väheni vuonna 2022 lähes viidenneksellä verrattuna vuoden 2021 vastaavaan määrään ja 13 % verrattuna vuonna 2018 myönnettyyn kuutiomäärään. Koronan aiheuttamat erityisvuodet lisäsivät kiinnostusta vapaa-ajan asuinrakennusten rakentamiseen vuosina 2020–2021. Vuonna 2021 myönnettiin rakennuslupia vapaa-ajan asuinrakennuksille yli miljoonalle kuutiometrille, jossa kasvua oli 47 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2022 vapaa-ajan asuinrakennusten lupakuutiomäärä jäi 29 % huippuvuotta 2021 pienemmäksi, mutta kasvua oli kuitenkin 10 % verrattuna viiden vuoden takaiseen kuutiomäärään. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä laski koko maassa 11 % vuodentakaisesta, mutta nousi yli 6 % viiden vuoden keskiarvoon verrattuna.

Vuonna 2022 uudisrakennushankkeita aloitettiin 37,4 miljoonan kuution verran. Tämä oli 15 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurinta kuutiomäärän lasku oli käyttötarkoitusluokissa Energiahuoltorakennukset ja Pelastustoimen rakennukset, joissa kuutiomäärä väheni 40 % ja 39 % vuodentakaisesta. Aloitusten määrä nousi eniten käyttötarkoitusluokissa Yhdyskuntatekniikan rakennukset ja Opetusrakennukset, joissa kuutiomäärät nousivat 271 % ja 24 %. Asuinrakentamisen osalta kuutiot vähenivät kerrostaloihin myönnetyissä luvissa 22 % ja pientaloluvissa 13 %. Toimitiloja aloitettiin 14 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Aiempien vuosien suotuisa kehitys rakennusluvissa näkyy valmistuneiden kuutiomäärässä

Valmistuneiden rakennushankkeiden kokonaiskuutiomäärä kasvoi 7 % vuonna 2022. Valmistuneista uudisrakentamisen rakennushankkeista Liikenteen rakennuksien ja Yhdyskuntatekniikan rakennuksien kuutiomäärät ovat kasvaneet eniten edellisvuoteen verrattuna. Suurinta kuutiomäärän lasku on ollut Kokoontumisrakennuksissa ja Pelastustoimen rakennuksissa. Asuinrakennuksista kerrostalohankkeiden kuutiomäärä kasvoi 10 % ja pientalojen 6 % vuoden 2021 määrään verrattuna.

Uudisrakentamisen alueellinen
keskittyminen on vahvaa

Rakennusluvanvaraisen uudisrakentamisen alueellinen keskittyminen on Suomessa edelleen vahvaa. Vuoden 2022 myönnettyjen rakennushankkeiden kuutiomäärästä 37 % keskittyi Uudellemaalle.

Vuonna 2022 rakennushankelupia myönnettiin kuutiomäärällä mitattuna eniten Uudellemaalle, Pohjois-Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle. Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2021 vastaavista luvuista vain Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa kuutiomäärät vähenivät. Maakunnista suurinta väheneminen oli Lapissa, jossa kuutiomäärät vähenivät 62 % vuodentakaisesta.

Kappalemäärältään rakennushankkeita valmistui alueellisesti eniten Uudellamaalle, Pohjois-Pohjanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Vähiten rakennushankkeita valmistui Ahvenanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. Vuoteen 2021 verrattuna suurinta lasku oli Kanta-Hämeessä, jossa hankemäärä väheni 32 %. Edellisvuoteen verrattuna eniten hankemäärä kasvoi Etelä-Karjalassa.

Karttakuvio. Kuviossa on esitetty valmistuneet rakennushankkeet Suomen karttaan maakunnittain jaoteltuna. Kappalemäärältään rakennushankkeita valmistui alueellisesti eniten Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Vähiten rakennushankkeita valmistui Ahvenmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Vuonna 2022 myönnettyjen ja aloitettujen hankkeiden asuntokappalemäärät vähenivät koko maan tasolla

Kiihtynyt inflaatio ja talouden epävarmuus ovat vähentäneet kotitalouksien luottamusta ja nostaneet korkoja. Nämä yhdessä rahoitusmarkkinatilanteen ja rakennuskustannusten nousun kanssa ovat vaikuttavia tekijöitä siihen, että uudisrakentamiseen myönnettyjen lupien ja aloitettujen rakennushankkeiden määrät kääntyivät laskuun pari vuotta kestäneen nousukauden jälkeen. Koronavuosina 2020–2021 asunnoille myönnettiin kappalemäärällisesti runsaasti lupia. Vuonna 2021 oli aloitettujen asuntojen huippuvuosi, jolloin aloitettiin lähes 47 000 asunnon rakentaminen. Se on suurin määrä koko tilastointihistoriassa. Vuonna 2022 vastaava luku oli 37 838, eli 19 % vähemmän.

Vuosina 2020–2021 asunnoille myönnettyjen rakennuslupien vahva kasvu näkyi vuoden 2022 valmistuneiden hankkeiden asuntojen kappalemäärässä. Vuoden 2022 aikana valmistui 11 % enemmän asuntoja kuin vuonna 2021. Kerrostaloasuntoja valmistui 13 % ja pientaloja 8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Rakennushankkeiden myötä asuntoja valmistui maakunnista eniten Uudellamaalle, jonne valmistui 18 409 asuntoa. Tämä oli 44 % koko maan vuoden 2022 asuntotuotannosta. Asuntoja valmistui vuodentakaiseen nähden enemmän kaikissa muissa maakunnissa paitsi Uudellamaalla, Lapissa, Etelä-Savossa ja Ahvenmaalla. Suurinta kasvu edellisvuoteen verrattuna oli Päijät-Hämeessä ja Satakunnassa.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Rakennusvaihe
  • Käyttötarkoitus
  • Alue
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rakennus.suhdanne@stat.fi
Tiia Wallin
yliaktuaari
029 551 3875
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.