Aiheet
Hinnat ja kulutusEnergia

Inflaatio 3,3 % tammikuussa 2024

tiedote | Kuluttajahintaindeksi 2024, tammikuu

Korjaus

Sähkön hintaindeksin korjaus kuluttajahintaindeksin ja yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin elokuun 2023 julkistuksessa
Lue lisää korjauksesta

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli tammikuussa 3,3 %. Joulukuussa inflaatio oli 3,6 %. Inflaation hidastuminen joulukuusta tammikuulle johtui muun muassa asuntolainojen keskikoron lievemmästä noususta sekä bensiinin hinnan laskusta. Tammikuussa kuluttajahintaindeksin hyödykekori ja kulutuksen painorakenne päivitettiin vastaamaan vuoden 2023 yksityistä kulutusta.

Keskeisiä poimintoja

 • Tammikuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten asuntolainojen keskikoron, kulutusluottojen korkojen ja ulkomaan valmismatkojen hintojen nousu.
 • Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten sähkön, lasten päivähoidon ja bensiinin halpeneminen.
 • Kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,3 %, mikä johtui muun muassa sähkön ja yleisen sairaalamaksun hintojen noususta.
 • Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 5,4 %. Pohjainflaatio ei sisällä ruoan ja energian hinnanmuutoksia, koska ne sisältävät muita hyödykeryhmiä enemmän lyhytkestoista hintojen vaihtelua.
 • Sähkön hintaindeksiä korjattiin alaspäin syyskuussa 2023 koskien elokuun 2023 tietoja. Korjauksella ei ole vaikutusta kuluttajahintaindeksin käyttöön. Indeksitarkistuksissa käytetään aina virallisia julkistettuja lukuja.

Euroalueen inflaatio oli tammikuussa 2024 ennakkotietojen mukaan 2,8 %

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli tammikuussa 2,8 %. Joulukuussa se oli 2,9 %. Suomen vastaava inflaatio oli tammikuussa 1,1 %.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee tammikuun lopulliset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 22. helmikuuta.

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos 0,8 % tammikuussa 2024

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) vuosimuutos oli tammikuussa 1,1 % ja kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI-KiVe) vuosimuutos oli 0,8 %. Viimeisen kahdentoista kuukauden jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,3 prosenttiyksikköä. Tammikuussa alennettiin polttoaineveroa sekä muutettiin alkoholiveroa. Tammikuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,3 % ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,4 %.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin mittaa markkinainflaatiota eli hintojen muutosta, joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.

Kuluttajahintaindeksi vuosikatsaus 2024 on julkistettu.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutokseen eniten vaikuttaneita hyödykkeitä, 2024 tammikuu

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Kuluttajahintaindeksi 2015=100 hyödykeryhmittäin, vuosi- ja kuukausimuutokset, 2024 tammikuu

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 hyödykeryhmittäin, vuosimuutokset (%), 2024 tammikuu

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Indeksisarja
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hyödyke
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hyödyke
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hyödyke
 • Indeksisarja
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hyödyke
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   kuukausi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
    Ajanjakso:
    kuukausi
    Päivitetty:
    Käytetyt luokitukset:
    • Hyödyke
    Ajanjakso:
    kuukausi
    Päivitetty:
    Käytetyt luokitukset:
    • Hyödyke
    Ajanjakso:
    kuukausi
    Päivitetty:
    Käytetyt luokitukset:
    • Indeksisarja
    • Hyodyke
    Ajanjakso:
    vuosi
    Päivitetty:

    Tulevat julkaisut

    Taustatiedot

    Dokumentaatio
    Viittausohje

    Tilaston asiantuntijat

    Tiedustelut ensisijaisesti
    Palvelusähköposti
    info@stat.fi
    Kristiina Nieminen
    yliaktuaari
    029 551 2957
    Muut asiantuntijat
    Vastaava osastopäällikkö

    Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

    Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.