Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Liikenne ja matkailuKulttuuri, media ja ajankäyttö

Ulkomaanmatkailu kasvoi kotimaanmatkojen vähentyessä vuonna 2023

katsaus | Suomalaisten matkailu 2023

Muutos

Kattavammat yhteystiedot lisänneet vastanneiden määrää merkittävästi.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä ulkomaan vapaa-ajanmatkoja tehtiin 5,5 miljoonaa vuonna 2023, mikä on noin viidenneksen enemmän kuin edellisvuonna. Kotimaan vapaa-ajanmatkailun suosio hiipui toista vuotta peräkkäin. Ilmaismajoituksen sisältäneiden kotimaan vapaa-ajanmatkojen määrä väheni 16 % ja maksullisen majoituksen sisältäneiden matkojen määrä 7 % vuodesta 2022.

Suomalaiset tekivät 31 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä matkaa vuonna 2023

15–84-vuotiaat suomalaiset tekivät vuonna 2023 yhteensä 31,2 miljoonaa matkaa, kun mukaan lasketaan yöpymisen sisältäneet kotimaan ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat sekä työ- ja kokousmatkat. Matkoihin liittyviä yöpymisiä tilastoitiin vuonna 2023 hieman enemmän kuin edellisvuonna.

Ulkomaanmatkoihin liittyvien vapaa-ajan yöpymisten määrä kasvoi edellisvuodesta 36 %, kun taas kotimaan vapaa-ajan yöpymisiä oli 14 % vähemmän vuonna 2023.

Vapaa-ajanmatkailu Etelä-Eurooppaan ja Pohjoismaihin kasvoi neljänneksen vuonna 2023

Ulkomaan vapaa-ajanmatkoja tehtiin vuonna 2023 yhteensä 6,9 miljoonaa, kun mukaan lasketaan yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, risteilyt ja päivämatkat. Määrä on viidenneksen enemmän kuin vuonna 2022.

Erityisesti Etelä-Eurooppaan ja Pohjoismaihin suuntautuneiden vapaa-ajanmatkojen suosio kasvoi vuodesta 2022. Molempiin kohdealueisiin tehtiin neljänneksen enemmän matkoja kuin edellisvuonna. Etelä-Euroopan suosituimmat kohdemaat olivat Espanja ja Kreikka.

Naapurimaista vapaa-ajanmatkailu Ruotsiin kasvoi kolmanneksen ja Viroon kymmenyksen. Molempien naapurimaiden osalta kasvoivat yöpymisen kohdemaassa sisältäneiden matkojen sekä päivämatkojen ja -risteilyjen määrät.

Euroopan ulkopuolelle suuntautuneista matkoista kaksinkertaistuivat matkat Aasiaan ja Oseaniaan, joihin tehtiin yhteensä noin 0,3 miljoonaa matkaa vuonna 2023.

Sekä lyhyiden (1–3 yötä) että pitkien (yli 3 yötä) ulkomaan vapaa-ajanmatkojen määrä kasvoi vuonna 2023. Pitkiin matkoihin liittyviä yöpymisiä tilastoitiin lähes 40 % enemmän kuin vuonna 2022. Yöpymisten kasvua selittää se, että pitkien ulkomaanmatkojen keskimääräinen kesto oli noin 1,5 yötä pidempi kuin edellisvuonna.

Lyhyistä matkoista 14 % ja pitkistä matkoista 24 % oli valmismatkoja. Valmismatkojen osuus pitkistä matkoista pysyi ennallaan.

Vuonna 2023 ulkomaan yöpymisen sisältäneistä vapaa-ajanmatkoista lähes kaikki tehtiin lentäen, laivalla tai autolla. Näistä matkoista lentäen tehtyjen osuus oli noin 60 %, laivan osuus 31 % ja noin kymmenes matkoista tehtiin autolla. Matkustamiseen käytettyjen kulkuvälineiden osuudet olivat suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2022.

Ulkomaille matkailtiin edellisvuotta enemmän kaikilta Suomen alueilta

Matkailijan asuinalueen mukaan tarkasteltuna ulkomaille matkailtiin kultakin Suomen alueelta edellisvuotta enemmän. Suhteellisesti eniten kasvoi itä- ja länsisuomalaisten ulkomaan vapaa-ajanmatkailu.

Mediaanikestolla mitattuna pisimmät ulkomaan vapaa-ajanmatkat (6 yötä) tehtiin Pohjois-Suomesta. Pääkaupunkiseudulla asuvista ulkomaan valmismatkan tehneiden osuus oli 16 %, kun taas muilta alueilta lähtöisin olevien keskuudessa matkoista reilu viides oli valmismatka.

Kotimaanmatkojen määrä väheni lähes jokaisessa maakunnassa

Ulkomaanmatkailun suosion jatkaessa kasvuaan yöpymisen sisältäneiden kotimaan vapaa-ajanmatkojen määrä väheni toista vuotta peräkkäin vuonna 2023. Yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajanmatkoja tehtiin vuonna 2023 noin 21,3 miljoonaa, mikä on reilun kymmenyksen vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Matkojen määrä laski Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikissa maakunnissa vuonna 2023, ja matkoihin liittyvien yöpymisten määrä väheni koko maassa 14 %. Kuitenkin Etelä-Karjalassa ja Kainuussa yöpymisten määrä kasvoi noin viidenneksen ja Ahvenanmaalla reilun kymmenyksen. Kestoltaan pisimmät matkat tehtiin Lappiin (5 yötä) ja Ahvenanmaalle (4 yötä).

Kotimaan vapaa-ajanmatkojen määrän vähentyessä myös niihin liittyvien yöpymisten määrä laski useissa majoitusmuodoissa. Maksullisen majoituksen osalta hotelliöiden määrä pysyi lähes ennallaan ja vuokramökeissä vietettyjen öiden määrä väheni viidenneksen vuonna 2023. Ilmaismajoituksen osalta omilla mökeillä yövyttiin viidenneksen vähemmän ja sukulaisten ja tuttavien luona reilun kymmenyksen vähemmän kuin vuonna 2022.

Ulkomaan työmatkojen määrä kasvoi lähes viidenneksen

Yöpymisen sisältäneitä kotimaan työmatkoja tehtiin vuonna 2023 noin 2,6 miljoonaa, mikä on suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin. Yön yli kestäneitä ulkomaan työmatkoja tehtiin 1,2 miljoonaa, mikä on 18 % enemmän kuin edellisvuonna.

Ulkomaan työmatkat olivat kestoltaan edellisvuotta pidempiä. Pitkien (yli 3 yötä) kestäneiden ulkomaan työmatkojen mediaanikesto oli 6 päivää, kun vuotta aiemmin se oli 5 päivää. Pitkien kotimaan työmatkojen mediaanikesto sen sijaan laski viidestä päivästä neljään päivään.

Lähes 90 % suomalaisista teki vapaa-ajanmatkan vuonna 2023

Vuoden 2023 aikana 15–84-vuotiaista suomalaisista lähes 90 % teki ainakin yhden yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Osuus kasvoi edellisvuodesta 7 prosenttiyksikköä. Mukaan on laskettu kaikki koti- ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat, myös mökki- ja vierailumatkat.

Yöpymisen kohdemaassa sisältäneen ulkomaan vapaa-ajanmatkan teki 41 %, mikä on 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2022. Ulkomaan päivämatkan teki joka neljäs suomalainen.

Yöpymisen sisältäneen kotimaan vapaa-ajanmatkan teki neljä viidestä suomalaisesta, mikä on saman verran kuin viime vuonna. Myös yöpymisen sisältäneen koti- ja ulkomaan työmatkan tehneiden osuus pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2022.

Muutos

Kattavammat yhteystiedot lisänneet vastanneiden määrää merkittävästi.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Matkan suunta
  • Matkan tarkoitus
  • Majoitus
  • Matkan kesto
  • Kausi
  • Kulkuväline
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Kausi
  • Majoitus
  • Matkan kohdemaakunta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Ulkomaanmatkan tyyppi
  • Matkan tarkoitus
  • Kohdealue
  • Kausi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Kausi
  • Matkan suunta
  • Matkan tarkoitus
  • Matkan kesto
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Matkan tyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  • Ikäryhmä
  • Asuinalue
  • Matkan suunta
  • Matkan tarkoitus
  • Majoitus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Ikäryhmä
  • Asuinalue
  • Sukupuoli
  • Kotitalouden tyyppi
  • Koulutusaste
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
liikenne.matkailu@stat.fi
Marianne Laalo
yliaktuaari
029 551 3496
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.