Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Viranomaisten tietoon tullut pari- ja lähisuhdeväkivalta kasvoi 5 % vuonna 2023

tiedote | Rikos- ja pakkokeinotilasto 2023

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2023 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 12 300 uhria, mikä on 5,3 % edellisvuotista enemmän. Uhreista aikuisia oli vajaat 9 300, mikä on 3,2 % edellisvuotta enemmän. Alaikäisiä uhreja oli 3 100, eli 12,2 % edellisvuotta enemmän.

Keskeisiä poimintoja

 • Aviopuolison tekemän parisuhdeväkivallan uhrien määrä kasvoi 10,7 % edellisvuodesta.
 • Vanhempien lapsiinsa kohdistamaa väkivaltaa ilmoitettiin 10 % edellisvuotta enemmän. Tietoon tuli 2 900 tapausta vuonna 2023.
 • Alaikäisistä uhreista 53 % oli tyttöjä ja täysi-ikäisistä uhreista naisia oli 74 %
 • Pari- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä 75 % oli miehiä. Jos uhri on alaikäinen, epäillyistä miehiä on 65 %.
 • Tilastossa on vain viranomaisten tietoon tulleet tapaukset, läheskään kaikkea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ei ilmoiteta viranomaisille.

Aikuisista uhreista 74 % naisia

Tietoon tulleen pari- ja lähisuhdeväkivallan yli 18-vuotiasta uhreista 6 800 oli naisia. Miesuhreja puolestaan oli vajaat 2 500. Naisuhrien määrä kasvoi 1,3 % edellisvuodesta ja miesuhrien 9,1 %.

Täysi-ikäisillä uhreilla pari- ja lähisuhdeväkivallasta 49 % oli nykyisen avio- tai avopuolison tekemää. Naisilla osuus oli 50 % ja miehillä 41 %. Miehillä muun kuin entisen tai nykyisen puolison tekemien tekojen osuus on naisia suurempi. Miehillä sisarusten tekemän väkivallan osuus oli 11 % kun se naisilla oli 3 %.

Alaikäisten uhrien määrä kasvoi 12 %

Alaikäisistä, alle 18-vuotiaista, uhreista poikia oli hieman yli 1 500 ja tyttöjä hieman alle 1 600. Tyttöuhrien määrä vajaat 10 % ja poikauhrien vajaat 15 % vuodesta 2022. Noin 53 % alle 13-vuotiaista uhreista oli poikia. 13–17-vuotiaista uhreista noin 62 % oli tyttöjä.

Poikien kohdalla tekijä oli lähes 92 % tapauksista uhrin vanhempi. Tytöillä vanhempien osuus oli 84 %.

Ulkomaalaistaustaisten uhrien osuus noussut

Vajaat 19 % viranomaisten tietoon tulleen perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista oli ulkomaalaistaustaisia vuona 2023. Vuonna 2022 ulkomaalaistaustaisten osuus oli 16 %. Ulkomaalaistaustaisista uhreista 70 % oli naisia tai tyttöjä. Suomalaistaustaisilla vastaava osuus oli 67 %, Ulkomaalaistaustaisista alle 18-vuotiaista uhreista 49 % oli poikia, kun suomalaistaustaisista alaikäisistä uhreista 50 %.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Viranomaisten tietoon tulleet perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit uhrin ja epäillyn suhteen mukaan 2019-2023

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin ja epäillyn suhde
 • Uhrin sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Asumismuoto
 • Rikos
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin ja epäillyn suhde
 • Hyvinvointialue
 • Uhrin ikä
 • Uhrin sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin sukupuoli
 • Rikos
 • Epäillyn sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Uhrin ja epäillyn suhde
 • Epäillyn ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikos
 • Syntyperä
 • Uhrin ja epäillyn suhde
 • Uhrin sukupuoli
 • Uhrin ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rikos@stat.fi
Kimmo Haapakangas
yliaktuaari
029 551 3252
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.