Ämnen
Befolkning och samhälle

Våld i parrelationer och nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom ökade med 5 procent år 2023

meddelande | Brott och tvångsmedel 2023

Enligt Statistikcentralens uppgifter uppgick antalet offer för våld i parrelationer och nära relationer, som kommit till myndigheternas kännedom, till 12 300 år 2023. Detta är 5,3 procent fler än året innan. Av offren var något under 9 300 vuxna, vilket är 3,2 procent fler än året innan. Antalet minderåriga offer uppgick till 3 100, dvs. 12,2 procent fler än året innan.

Viktiga punkter

 • Antalet offer för makes/makas våld i parrelationer ökade med 10,7 % från året innan.
 • Det anmäldes 10 % fler fall av föräldrars våld mot sina barn än året innan. Sammanlagt 2 900 sådana fall kom till kännedom.
 • Av de minderåriga offren var 53 % flickor och av de myndiga offren var 74 % kvinnor.
 • Av dem som misstänktes för våld i parrelationer och nära relationer var 75 % män. Om offret är minderårigt är 65 % av de misstänkta män.
 • I statistiken finns bara sådana fall som kommit till myndigheternas kännedom, långt ifrån allt familjevåld och våld i nära relationer anmäls till myndigheterna.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Förhållande mellan offer och misstänkt
 • Offrets kön
 • Offrets ålder
 • Boendeform
 • Brott
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Förhållande mellan offer och misstänkt
 • Välfärdsområde
 • Offrets ålder
 • Offrets kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Offrets kön
 • Brott
 • Misstänktas kön
 • Offrets ålder
 • Förhållande mellan offer och misstänkt
 • Misstänktäs ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Brott
 • Härkomst
 • Förhållande mellan offer och misstänkt
 • Offrets kön
 • Offrets ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kimmo Haapakangas
överaktuarie
029 551 3252
Ansvarig avdelningschef