Ämnen
Befolkning och samhälle

Brott och tvångsmedel

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över brott och tvångsmedel beskriver brottsligheten efter område och de tvångsmedel som används av polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet. Uppgifterna fås ur Inrikesministeriets datasystem för polisärenden. Uppgifterna offentliggörs fyra gånger och en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–juni 2022 kännedom om totalt 216 900 brott mot strafflagen. Det är 6,6 procent mindre än under januari–juni 2021. Antalet misshandelsfall uppgick till 17 900 och antalet sexualbrott till 2 800.

Läs mer

meddelande | Brott och tvångsmedel 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Brott och tvångsmedel 2021, brottslighet som kommit till kännedom
meddelande | Brott och tvångsmedel 2022 1:a kvartalet
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
14.07.2022

Brott som kommit till myndigheternas kännedom efter välfärdsområde

Kumulativ årssumma (antal)Förändring jämfört med den kumulativa summan året innan (antal)Förändring jämfört med den kumulativa summan året innan (%)
Brott och föreelser225 221-16 231-6,7
1 Strafflagsbrott216 897-15 361-6,6
11 Egendomsbrott100 662-3 116-3,0
1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt56 137-1 821-3,1
1101a1 Stöldbrott, som utförts genom olovligt intrång i bostad eller fritidsbostad1 624-135-7,7
1109 Rånbrott 31:1-2 sammanlagt1 03625432,5
1116 Bedrägeri, lindrigt bedrägeri 36:1,316 175-728-4,3
1118 Betalningsmedelsbedrägeri, lindrigt betalningsmedelsbedrägeri, förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri 37:8,10,114 0981 64567,1
12 Brott mot liv och hälsa18 8961 86410,9
1201 Brott mot liv 21:1-3,34a:1 sammanlagt35-5-12,5
12012 Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 21:1-3,34a:12023319,5
1204 Misshandelsbrott 21:5-7,34a:1§1/6 sammanlagt17 9251 99712,5
13 Sexualbrott2 7722309,0
1301 Sexuellt utnyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn, grovt våldtäkt mot barn 20:6-7, 7b1 28629429,6
1302 Våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt (3 mom) 20:1-2753-105-12,2
1303 Övriga sexualbrott 20:4-5,5a, 8-9733415,9
14 Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning6 1792333,9
15 Trafikbrott56 275-10 858-16,2
1503 Rattfyllerifall sammanlagt 23:3-47 943-892-10,1
16 Övriga brott mot strafflag32 113-3 714-10,4
16125 Straffbart bruk av narkotika 50:2a8 427-1 859-18,1
2 Övriga lagar8 324-870-9,5
09.06.2022

Brott som kommit till kännedom och utredning av dem

14.01.2022

Kommunal parkeringsövervakning

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
14.07.2022

Brott som kommit till myndigheternas kännedom efter kommunen där brottet skett

Brott som kommit till myndigheternas kännedom efter kommunen där brottet skett. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
2020M0167 507
2020M0270 441
2020M0366 685
2020M0460 372
2020M0559 802
2020M0644 668
2020M0752 086
2020M0852 305
2020M0950 523
2020M1077 773
2020M1146 283
2020M1237 600
2021M0136 382
2021M0234 916
2021M0340 305
2021M0443 154
2021M0543 946
2021M0642 749
2021M0744 916
2021M0846 117
2021M0946 358
2021M1044 582
2021M1141 856
2021M1236 117
2022M01*35 727
2022M02*31 943
2022M03*37 073
2022M04*37 682
2022M05*43 305
2022M06*39 491
09.06.2022

Egendom som anmälts stulen i stöldbrott

09.06.2022

Misstänkta efter offrets kön

06.07.2022

Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal) ICCS klassificering

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kimmo Haapakangas
överaktuarie
029 551 3252

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna