Aiheet
Koulutus ja tutkimus

Yliopisto-opiskelijoita 168 000 vuonna 2023

tiedote | Opiskelijat ja tutkinnot 2023

Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli 168 000 opiskelijaa vuonna 2023. Opiskelijoiden määrä kasvoi 2,7 % vuoteen 2022 verrattuna. Uusia opiskelijoita oli 33 000. Uusien opiskelijoiden määrä kasvoi 1,2% edellisvuoteen verrattuna. Tutkintoja suoritettiin 33 400. Määrä oli 8,5 % edellisvuotta enemmän.

Keskeisiä poimintoja

 • Yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 168 000 opiskelijaa vuonna 2023.
 • Opiskelijoiden määrä kasvoi 2,7 % edellisvuoteen verrattuna.
 • Eniten opiskelijoita oli tekniikan alalla, 27 700 opiskelijaa.
 • Tutkintoja suoritettiin 33 400, joista tohtorintutkintoja oli 1 700.
 • Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin 14 200 ja ylempiä korkeakoulututkintoja 17 400.

Helsingin yliopistossa eniten opiskelijoita

Opiskelijamäärältään suurin yliopisto on Helsingin yliopisto. Vuonna 2023 siellä oli 31 500 opiskelijaa. Opiskelijamäärältään seuraavaksi suurimmat yliopistot olivat Tampereen yliopisto, 22 600 opiskelijaa, Aalto-yliopisto, 20 600 opiskelijaa ja Turun yliopisto, 17 600 opiskelijaa.

Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten opiskelijoita oli tekniikan alalla, noin 27 700 opiskelijaa. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla oli 24 500, humanistisella ja taidealalla 24 300 ja yhteiskunnallisella alalla 21 000 opiskelijaa.

Naisten osuus opiskelijoista oli 56 % ja tutkinnon suorittaneista 60 %.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Yliopisto-opiskelijoiden määrä yliopistoittain 2023

Yliopisto-opiskelijat koulutusaloittain 2023

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Yliopisto
 • Koulutusala
 • Koulutusaste
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Yliopisto
 • Koulutusaste
 • Koulutus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Yliopisto
 • Koulutusala
 • Koulutusaste
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
koulutustilastot@stat.fi
Vesa Hämäläinen
yliaktuaari
029 551 2594
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.