Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskuntaTerveys ja sosiaaliturva

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrä lähes ennallaan vuonna 2022

katsaus | Elinolotilasto 2022

Korjaus

Katsauksen tekstiä ja kuvion otsikkoa on korjattu.
Lue lisää korjauksesta

Tilastokeskuksen mukaan köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 873 000 henkilöä eli 15,9 % kotitalousväestöstä vuonna 2022. Määrä pieneni hieman edellisvuodesta, jolloin köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli noin 894 000 henkilöä. Henkilö on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä, jos hänen kotitaloutensa on pienituloinen, vajaatyöllinen tai kotitaloudessa esiintyy vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta.

Vuosiin 2018–2020 verrattuna köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrä oli yhä suurempi. Jakson alussa vuonna 2018 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 803 000 henkilöä, 14,8 % kotitalousväestöstä.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli iän mukaisissa ryhmissä lähes yhtä moni henkilö kuin vuonna 2021. Sitä vastoin vuoteen 2018 verrattuna ikäryhmien välillä oli eroja muutoksessa. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli huomattavasti enemmän henkilöitä 18–29-vuotiaiden ja 30–49-vuotiaiden ryhmissä. Samoin köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli enemmän henkilöitä 65–74-vuotiaiden ryhmässä, mutta lukumäärän kasvu oli vähäinen. Muissa ikäryhmissä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrät olivat lähes ennallaan tai pienenivät vain hieman vuodesta 2018.

18–29-vuotiaista henkilöistä 30,4 % köyhyys- tai syrjäytymisriskissä

Köyhyys tai syrjäytymisriski oli yleisintä 18–29-vuotiaila ja 85-vuotiailla tai sitä vanhemmilla henkilöillä. 18–29-vuotiaista henkilöistä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 30,4 %, ja 85 vuotta täyttäneistä henkilöistä 27,3 % vuonna 2022. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus kotitalousväestöstä oli pienin 65–74-vuotiailla, 11,7 %. 0–17-vuotiaista lapsista köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 146 000 eli 14,1 % vuonna 2022.

Pienituloisuus oli iän mukaan yleisintä 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä. Pienituloisuus oli heillä lähes aina osana köyhyys- tai syrjäytymisriskiä. Lisäksi vakava aineellinen ja sosiaalinen puute oli mukana määrittämässä köyhyys- tai syrjäytymisriskiä, mutta heikommin. Alle 65-vuotiailla henkilöillä ja jonkin verran vielä 65–74-vuotiailla, joiden kotitalouksissa oli alle 65-vuotiaita henkilöitä, vajaatyölliseen kotitalouteen kuuluminen vaikutti köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrään. 30–64-vuotiaista henkilöistä pienituloisia oli noin 9 %, ja köyhyys- tai syrjäytymisriskissä kaikkiaan 13–14 %. Nuoremmassa 18–29-vuotiaiden ryhmässä pienituloisia henkilöitä oli suhteellisesti enemmän köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista henkilöistä. Siinä henkilöt kuuluivat useammin kuin muissa ikäryhmissä kotitalouksiin, joissa kaikki jäsenet olivat pääasialliselta toiminnaltaan opiskelijoita. Heitä ei silloin luettu vajaatyöllisiksi.

Sukupuolten väliset erot köyhyys- tai syrjäytymisriskissä suuria 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä

Kaikista naisista 16,5 % ja miehistä 15,3 % oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä vuonna 2022. 18–29-vuotiailla henkilöillä sukupuolten välinen ero köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli samankaltainen, mutta pieni. Sitä vastoin 30–64-vuotiaissa miehet olivat köyhyys- tai syrjäytymisriskissä hieman useammin kuin naiset. 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden, etenkin 75–84-vuotiaiden ryhmässä, naiset olivat köyhyys- tai syrjäytymisriskissä merkitsevästi useammin miehiin verrattuna. Kuvion mukaan 75–84-vuotiaista naisista 19,0 % ja miehistä 7,6 % oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä vuonna 2022. 85 vuotta täyttäneistä naisista heitä oli 29,6 % ja miehistä 22,8 %.

Yhden henkilön kotitalouksissa 32,4 % ja yhden huoltajan lapsiperheiden kotitalouksissa 29,7 % henkilöistä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli kotitalouden elinvaiheen mukaan suhteellisesti eniten yhden henkilön muodostamissa kotitalouksissa, 32,4 % henkilöistä vuonna 2022. Lapsiperheissä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 12,4 %, lapsettomien parien kotitalouksissa 7,6 % ja muissa kotitalouksissa 9,0 % henkilöistä vuonna 2022. Yhden huoltajan lapsiperheiden kotitalouksissa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden osuus oli suurempi, 29,7 % kuin muissa lapsiperheissä, joissa se oli 9,0 %.

Vuonna 2022 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrät kasvoivat hieman alle 35-vuotiaiden viitehenkilöiden lapsettomien parien kotitalouksissa. Kotitalouden elinvaiheen mukaisissa muissa ryhmissä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrät olivat jokseenkin samansuuruiset tai pienenivät edellisvuodesta.

Vuoteen 2018 verrattuna köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrät kasvoivat merkitsevästi alle 65-vuotiaiden yhden henkilön kotitalouksissa. Samoin määrät kasvoivat, joskin vähäisemmin, alle 35-vuotiaiden viitehenkilöiden parien ja yhden huoltajan kotitalouksissa.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden osuudet kotitalousväestöstä olivat alle 35-vuotiaiden yhden henkilön ja alle 35-vuotiaiden viitehenkilöiden lapsettomien parien kotitalouksissa suuremmat kuin vuonna 2018.

Köyhyys- tai syrjäytymisriski alkoi noin 3 %:lla

Vähintään kaksi vuotta köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli ollut 9,9 % kotitalousväestöstä vuonna 2022. Noin 3,2 %:lla kotitalousväestöstä köyhyys- tai syrjäytymisriski alkoi, ja useammalla, 3,8 %:lla, päättyi vuonna 2022. Tiedot ovat kahden peräkkäisen vuoden aikana kotitalouksiin kuuluneista henkilöistä. Tilastovuonna väestöön (yksityiset kotitaloudet) tulleet henkilöt ja 16-vuotiaiden otoshenkilöiden kotitaloudet eivät ole mukana luvuissa. Köyhyys- tai syrjäytymisriskiin siirtyneiden määrä oli hieman pienempi, ja sen päättäneiden suurempi kuin vuonna 2021. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä pysyneiden määrä ja osuus kotitalousväestöstä jäivät silti hieman suuremmiksi vuoteen 2021 verrattuna.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Ikä
  • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Ikä
  • Sukupuoli
  • Tulokäsite
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Marie Reijo
erikoistutkija
029 551 2547
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.