Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskuntaTerveys ja sosiaaliturva

Koetut toimeentulovaikeudet yleistyivät merkitsevästi vuonna 2023

katsaus | Elinolotilasto 2023

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 noin 7,5 % kotitalousväestöstä kuului kotitalouksiin, jotka kokivat toimeentulovaikeuksia. Vuosina 2021 ja 2022 toimeentulovaikeuksia koki noin 6 % kotitalousväestöstä. Kotitalouksilla, jotka kokivat toimeentulovaikeuksia, oli suuria vaikeuksia tai vaikeuksia kattaa tuloillaan tavanomaiset menot, eli tulla toimeen.

Suurin vaikeuksin tai vaikeuksin toimeen tulevissa kotitalouksissa oli noin 411 000 henkilöä vuonna 2023. Henkilöiden määrät toimeentulovaikeuksia kokevissa kotitalouksissa kasvoivat merkitsevästi edellisvuosiin verrattuna. Heitä oli vuonna 2021 noin 322 000 eli 5,9 %, ja vuonna 2022 noin 339 000 henkilöä, 6,2 % kotitalousväestöstä. Viimeksi suurin vaikeuksin tai vaikeuksin toimeen tuleviin kotitalouksiin kuuluneiden henkilöiden määrät olivat olleet yhtä suuria kotitalousväestöön suhteutettuna 2010-luvun puolivälissä. Vuonna 2014 henkilöosuus oli 7,4 %.

Toimeentulovaikeudet koettelivat yhden huoltajan lapsiperheiden kotitalouksia

Kotitalouden elinvaiheen mukaan toimeentulovaikeudet koettelivat yleisimmin yhden henkilön ja lapsiperheiden, erityisesti yhden huoltajan kotitalouksia. Yhden henkilön kotitalouksissa 12,1 % ja yhden huoltajan lapsiperheissä 20,1 % henkilöistä kuului kotitalouksiin, jotka kokivat tulevansa toimeen suurin vaikeuksin tai vaikeuksin. Parien lapsiperheissä toimeentulovaikeuksia kokeviin kotitalouksiin kuului 5,7 % henkilöistä. Lapsia oli toimeentulovaikeuksia kokevissa kotitalouksissa 8,7 % kaikista lapsista vuonna 2023.

Vaikeuksitta toimeen tulevien henkilöiden osuudet kotitalousväestöstä vaihtelivat edellisten vuosien aikana. Vuoteen 2022 verrattuna melko helposti, helposti tai hyvin helposti toimeen tulevien henkilöiden osuus pieneni kaikissa kotitalouden elinvaiheen mukaisissa ryhmissä. Melko helposti, helposti tai hyvin helposti toimeentulevia oli kaikkiaan 74,8 % kotitalousväestöstä. Henkilöosuus oli suurin lapsettomilla pareilla, 85,2 %.

28,7 % kotitalouksista ei olisi selviytynyt yllättävistä menoista

Vuonna 2023 kotitalouksista 28,7 % ei olisi selviytynyt yllättävistä menoista, ja suuremmalla osalla, 45,1 %:lla ei jäänyt rahaa säästöön. Molemmat kotitalousosuudet olivat suuremmat kuin edellisvuonna. Yllättävät menot tarkoittivat noin 1 200 euroa, joka vastaa likimain pienituloisen henkilön määrittämiseen käytettyä rahamäärää kuukautta kohti.

Kuviossa esitetyt tulokset ovat paljolti yhdenmukaisia kotitalouksien elinvaiheittaisten toimeentulovaikeuksien kanssa (Tietokantataulukko 132a). Kotitalouksia, jotka eivät olisi selviytyneet yllättävistä menoista, oli keskimääräistä enemmän alle 65-vuotiaiden yhden henkilön ja yhden huoltajan lapsiperheiden kotitalouksissa. Alle 35-vuotiaiden yhden henkilön ja yhden huoltajan lapsiperheiden kotitalouksissa tällaisia kotitalouksia oli molemmissa noin 50 % kotitalouksista. 35–64-vuotiaiden yhden henkilön kotitalouksissa osuus oli 39,5 % vuonna 2023.

Samoissa elinvaiheissa, alle 65-vuotiailla yhden henkilön ja yhden huoltajan lapsiperheiden kotitalouksilla, rahaa jäi säästöön harvemmin kuin kotitalouksissa keskimäärin. 65 vuotta tai sitä vanhempien yhden henkilön kotitalouksissa rahaa jäi säästöön enää puolella, mutta selviytyminen yllättävistä menoista olisi ollut yleisempää verrattuna kotitalouksiin keskimäärin.

Lapsettomilla pareilla, 35–64-vuotiaiden viitehenkilöiden kotitalouksissa 15,9 %, ja 65 vuotta tai vanhempien viitehenkilöiden kotitalouksissa vähiten, 8,5 %, oli kotitalouksia, jotka eivät olisi selviytyneet yllättävistä menoista. Etenkin lapsettomien parien kotitalouksissa, niiden osuus, joilla jäi rahaa säästöön, oli huomattavasti suurempi kuin kotitalouksissa keskimäärin. Säästämiseen kyenneiden kotitalouksien osuus oli samoin keskimääräistä suurempi parien lapsiperheissä ja muissa kotitalouksissa.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Marie Reijo
erikoistutkija
029 551 2547
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.