XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Innovaatiotutkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Innovaatiotutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää yritysten harjoittaman innovaatiotoiminnan yleisyys sekä kartoittaa innovaatiotoimintaan liittyviä piirteitä ja toimenpiteitä. Tutkimuksessa kerätään tietoja innovaatioiden käyttöönotosta sekä innovaatiotoiminnan luonteesta.

Tutkimus on EU-harmonisoitu eli se toteutetaan yhtenäisillä tietosisällöillä ja menetelmillä kaikissa EU-maissa. Innovaatiotoiminnan tilastointi perustuu Euroopan unionin asetuksiin, jotka edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1608/2003/EY sekä komission asetus N:o 995/2012). Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Tiedonkeruu aloitetaan syyskuussa. Tiedonkeruun määräaika on syyskuussa. Toteutus on joka toinen (pariton) vuosi.

Keneltä tietoja kerätään?

Tutkimuksen kohteena ovat vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja louhinnassa, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa ja vesi- ja jätehuollossa sekä valituilla palvelualoilla.

Tiedot kerätään kaikilta vähintään 250 henkilöä työllistäviltä yrityksiltä, 10–249 henkilöä työllistävistä yrityksistä poimitaan otos.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, 14§).

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään tutkimukseen sekä innovaatiotoiminnan kehityksen seurantaan ja analysointiin julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä sekä Suomessa että ulkomailla, varsinkin EU-maissa.

Yhtenä tutkimuksen tavoitteena on verrata innovaatiotoimintaa eri maissa. Tutkimuksen tiedot ovat tärkeitä arvioitaessa ja kehitettäessä teknologiapolitiikkaa sekä kansallisella että EU-tasolla.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen